Välkommen till Folkhälsoguiden

Vi tipsar

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar

Rapport från Socialstyrelsen.

Barns och ungas hälsa - ett uppslagsverk

Information om hälsofrämjande insatser för barn och unga (målområde 3) presenteras av Folkhälsomyndigheten  i form av ett uppslagsverk.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida  

Kommunala basfakta för folkhälsoplanering

Kommunala basfakta för folkhälsoplanering (KBF) innehåller statistik om hälsan i kommunerna. KBF innehåller även data för stadsdelarna i Stockholm. Statistiken är indelad efter de elva nationella målområden för folkhälsan som riksdagen har antagit. Statistiken presenteras på tre sätt, i faktablad, databas och som kartor.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Populärt denna månad