Välkommen till Folkhälsoguiden

Informationsmaterial om barns & ungdomars hälsa

Hittade 80 dokument
Namn Datum
Österåkerprojektet – En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn 2014-06-10
Välkommen till Måttmarknaden om barns hälsa 2007-05-31
Välj rätt yrke - undvik astma och eksem (av Ingegärd Anveden Berlind, Bodil Carlstedt-Duke, Gunilla Sandemo ) 2009-01-15
Vägledning – Barn som är närstående 2012-10-22
Vägledande samspel i skolan 2006-10-04
Vägledande samspel i förskolan 2006-10-09
Verksamheter som främjar ungas psykiska hälsa 2007-11-20
Verksamheter för unga kvinnor (av Fosselius Helene och Skoger Ulrika) 2005-12-15
Vad fungerar för att förebygga mobbning? (av Beata Jablonska Paraszczak, Nina Åsbring) 2014-03-04
Utvärdering av DISA-metoden. Elin Sandbergs PPP DISA nätverksträff 13 nov 2009-11-16
Upp till 18, Barnens välfärdsindikatorer 2001 2007-06-11
Trivsel i skolmatsalen - folder (av Lena Backman) 2007-11-07
Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp (av JUPITER/HEMMA) 2005-09-08
Till dig som kommer på besök hos oss (utan rebus – för t ex hab) 2005-05-02
Till dig som kommer på besök hos oss 2007-06-27
Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02 2007-06-11
Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015 2013-02-14
Skolverket 2007-06-13
Skolhälsonyckeln - manual 2011-02-01
Skolhälsonyckeln 2011-02-01
Samtalsunderlaget Bra mat- och rörelsevanor 2009-12-02
Rökfria barn (av Arborelius E.) 2006-12-04
Rapportlänkar, måttmarknad om barn 2007-06-11
Ragnarök 2006-03-22
Prevalensen av övervikt/fetma i Stockholms län minskade bland 8- och 12-åriga flickor mellan år 2003 och 2011 (av Magdalena Carlberg, Andrea Friedl, Simon Lind, Finn Rasmussen) 2013-11-26

Vi tipsar

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar

Rapport från Socialstyrelsen.

Barns och ungas hälsa - ett uppslagsverk

Information om hälsofrämjande insatser för barn och unga (målområde 3) presenteras av Folkhälsomyndigheten  i form av ett uppslagsverk.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida  

Kommunala basfakta för folkhälsoplanering

Kommunala basfakta för folkhälsoplanering (KBF) innehåller statistik om hälsan i kommunerna. KBF innehåller även data för stadsdelarna i Stockholm. Statistiken är indelad efter de elva nationella målområden för folkhälsan som riksdagen har antagit. Statistiken presenteras på tre sätt, i faktablad, databas och som kartor.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Populärt denna månad