Publikationer

Informationsmaterial

Nack- och skulderbesvär i arbetet

Faktablad

Besvär i nacke och skuldror är ett vanligt problem, cirka 85 procent av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid. Bland dem som yrkesarbetar får 25 procent besvär under ett år. Risken är större att drabbas om man har ett ensidigt arbete, eller ett arbete som är fysiskt eller psykiskt ansträngande.

I faktabladet om nack- och skulderbesvär i arbetet beskrivs olika riskfaktorer och hur besvären utreds. Dessutom ges rekommendationer och praktiska råd till patienten.