Publikationer

Informationsmaterial

Välkommen till Måttmarknaden om barns hälsa

Måttmarknad om barns hälsa, foto:Solveig Edlund

I denna kunskapsbank kan du hitta uppgifter om barn och ungas hälsa. Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete har i uppdrag att följa utvecklingen av barn och ungas hälsa i Stockholms län. Vi hoppas att denna Måttmarknad om barns hälsa kan göra kunskapen lättillgänglig och informativ.

Måttmarknaden består i dag av

  • Länkar till statistik i hälsodataregister och demografiska databaser
  • Rapporter om barns hälsa, beskrivningar och länkar
  • Indikatorer som används för att mäta barns hälsa
  • Sammanställningar kring hur vi frågar om barns hälsa och livsstil
  • Kartor som visar barns hälsa i länets områden

Kom gärna med synpunkter och förslag för måttmarknaden om barns hälsa. Genom användarnas synpunkter vill vi utveckla formerna för hur hälsodata kan presenteras på webbplatsen.

 Se en introduktionsfilm om Måttmarknaden

Senast uppdaterad 2011-06-13.