Välkommen till Folkhälsoguiden

Informationsmaterial

Hälsa Stockholm - resultat

Undersökningen Hälsa Stockholm följer närmare 90 000 personer i Stockholms län och ligger till grund för flera pågående delstudier. Här hittar du ett urval av de rapporter och artiklar som hittills har publicerats.  

Rapporter

Länkarna går till rapportens sida på Folkhälsoguiden.

Stockholms läns Folkhälsorapport 2011
Rapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras.

Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17)
Den första studien handlar om sambandet mellan arbetslöshet och självrapporterad psykisk ohälsa, där deltagarna besvarat två folkhälsoenkäter.

Det sociala ursprungets betydelse för levnadsvanor och hälsa (2010:26)
En introduktion till forskningen och presentation av två empiriska studier.
Föräldrarnas utbildningsnivå eller yrkesgruppstillhörighet tycks slå igenom på levnadsvanor, sjukdomsrisker och dödlighet.

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010 (2010:4) . En lokal fördjupning av den nationella rapporten "Öppna jämförelser folkhälsa 2009".

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län (2009:26)
Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Rapporten beskriver den sociala fördelningen av ohälsa och sjukdom och dess konsekvenser.

Stockholms läns Folkhälsorapport 2007
Rapporten beskriver hur vi mår i Stockholms län.

Stockholms läns Arbetshälsorapport 2007
Rpporten beskriver hälsan i länet hos dem som arbetar och har arbetat. 

Försämrad hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 1998 till 2002 (2007:8)
Resultat från två befolkningsundersökningar med EQ-5D.

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län (2007:5).
Rapporten baseras data från Folkhälsoenkät 2002 kombinerat med djupintervjuer.

Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002.
Resultat per utbildningsnivå, födelseland samt sysselsättningsgrupp – en befolkningsundersökning med EQ-5D. (Rapport 2006:1)

Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002. Resultat per kommun och stadsdel, geografisk beredning samt beställaravdelning – en befolkningsundersökning med EQ-5D. (Rapport 2006:2)

De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län. 2005

Hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D - beskrivning av instrumentet samt resultatet från en befolkningsundersökning i Stockholms län (2004)

Vetenskapliga artiklar

Länkarna går till artikelns Abstract i PubMed eller tidskriftens webbplats.

The influence of self-reported leisure time physical activity and the body mass index on recovery from persistent back pain among men and women: a population-based cohort study.
 BMC Public Health. 2013, 13:385. Bohman et al: DOI: 10.1186/1471-2458-13-385

Risk of self-reported Chlamydia trachomatis infection by social and lifestyle factors - A study based on survey data from young adults in Stockholm, Sweden
Deogan C, Cnattingius S, Månsdotter A.  PMID: 23113560

Binge drinking – a predictor for or a consequence of unemployment. Alcoholism: Clin Exp Res (accepted) 
Backhans M, Lundin A. Hemmingsson T. 

Socioeconomic status and risk of psychological distress and depression in the Stockholm Public Health Cohort: A population-based study
Kosidou K, Dalman C, Hallqvist J, Magnusson C.  Accepted, J Affective Disorders 2011. PMID:21665286

Weight gain and incident obesity among male snus users
Hansson J, Galanti MR, C Magnusson, Hergens MP. Accepted, BMC Public Health 2011. PMID: 21605406

Unemployment and mental health – who is (not) affected?
Backhans M, Hemmingsson T. Accepted, European Journal of Public Health 2011. PMID: 21602222

Socio-demographic, lifestyle and health characteristics among snus users and dual tobacco users in Stockholm County, Sweden.

Engström K, Magnusson C, Galanti MR. BMC Public Health. 2010 Oct 18;10:619. PubMed PMID: 20955584; PubMed Central PMCID: PMC2976748.

Who takes paternity leave? A cohort study on prior social and health characteristics among fathers in Stockholm.
Månsdotter A, Fredlund P, Hallqvist J, Magnusson C. J Public Health Policy. 2010 Sep;31(3):324-41. PubMed PMID: 20805805.

Psychological distress and risk of long-term disability: population-based longitudinal study
Rai D, Kosidou K, Lundberg M, Araya R, Lewis G, Magnusson C. J Epidemiol Community Health. 2011 Mar 21. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
21422028. 

Life-style factors and hand eczema.
Anveden Berglind I, Alderling M, Meding B.  Br J Dermatol 2011;165:568-575

Dermatology in public health – a model for surveillance of common skin diseases.
Stenberg B, Meding B, Svensson Å. Scand J Publ Health 2010:38:368-374.

Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period.
Leijon O, Mulder M. Occup Environ Med 2009;66:137–39.  

Occupational skin exposure to water: a population-based study.
Anveden Berglind I, Alderling M, Järvholm B, Lidén C, Meding B. Br J Dermatol. 2009 Mar;160(3):616-21.

Hand eczema and quality of life: a population-based study.
Moberg C, Alderling M, Meding B. Br J Dermatol 2009:161:397-403.

Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population 1990-2006.
Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Spine 2009;34:1863-1868.

Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper.
Burström B, Schultz A, Burström K. Fritzell S et al. Socialmedicinsk Tidskrift 2008;85(1):17-23.

Hälsa och livsvillkor bland hemlösa
Irestig R, Lynöe N, Sun S, Burström K. Socialmedicinsk Tidskrift 2008;85:24-30.

Allergi och överkänslighet i huden kartlagd i svensk befolkningsstudie.
Metsävainio A-S, Utter A, Stenberg B, Lidén C, Meding B, Svensson B. Läkartidningen 2006:103:3075-3078

A comparison of individual and social time trade-off values for health states in the general population.
Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Health Policy 2006;76(3):359-370.

 "You get what you ask for" - impact of the wording of questions on skin disease.
Meding B, Lidén C, Burström B. Scand J Work Environ Health 2004; 30: 334