Publikationer

Informationsmaterial

Vägar genom sorg

Denna skrift vänder sig i första hand till dig som just förlorat en nära anhörig genom dödsfall. Den beskriver hur sorgen normalt kan te sig, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Den tar upp när och var du vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår. I skriften finns tips på böcker för såväl vuxna som barn och ungdomar. Även om skriften är tänkt för dig som är närmast anhörig kan den också fungera som stöd och vägledning för släkt och vänner för att dessa bättre skall förstå hur de skall kunna vara dig till stöd.

ISBN: 91-630-6577-0

Skriften kan beställas hos Centrum för allmänmedicin (CeFAM) via charlotte.therup-svedenlof@sll.se