Välkommen till Folkhälsoguiden

Projekt

Hälsa Stockholm - för deltagare

Hälsa Stockholm 2010 - Sergels torg

Du som svarat på hälsoenkäter från Stockholms läns landsting 2002, 2006 eller 2010, ingår i Hälsa Stockholm. Totalt är ni nästan 90 000 personer!

Studiedeltagarna från 2002 har bidragit med ytterligare information genom att besvara uppföljningsenkäter år 2007 och 2010, och de som deltog för första gången år 2006 följdes upp år 2010. Genom att hälsan hos deltagarna följs över tid, kommer studien efterhand att ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas.
Tack för att du deltar!

Här kan du hitta information om vad det innebär att delta, vilka vetenskapliga studier som pågår och vad forskarna kommit fram till. Se länkar till höger för mer information.

Resultat

Några av resultaten från Hälsa Stockholm kan du läsa om i Folkhälsorapport 2011. Rapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur den kan förbättras. I den tillhörande Folkhälsorapportering på webben kan du se kartor som t.ex visar hur stor andel i kommunerna som har en aktiv fritid eller som är rökare.

Dessutom publiceras andra vetenskapliga artiklar och rapporter om olika ämnen utifrån denna studie.

Hälsa Stockholm - en kohortstudie

Vad är en kohortstudie –  även kallad longitudinell studie – egentligen? Kohort är från början en militär term och beteckningen på en underavdelning i en romersk legion. Inom forskningen används kohort som benämning på en grupp människor som har något gemensamt, som i denna studie att ni bor i Stockholms län och har besvarat folkhälsoenkäter. Denna grupp eller kohort kommer att studeras en längre tid och på så vis kan man få reda på vad och hur olika saker kan påverka hälsan.