Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Övervikt och fetma i Stockholms län och Sverige

Övervikt och fetma är ett av dagens stora folkhälsoproblem. Förekomsten (prevalensen) av övervikt och fetma har ökat kraftigt i Stockholm och Sverige de senaste decennierna. Drygt varannan man och drygt var tredje kvinna var överviktig eller fet i Stockholms län år 2002.  Rapporten visar bl a att män och kvinnor med låg utbildning hade betydligt högre medelvärde för BMI och högre prevalens av övervikt och fetma än de med hög utbildning. För att komma tillrätta med problemet har landstinget antagit ett handlingsprogram mot övervikt.