Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Barnhälsovårdens årsrapporter

Stockholms läns landsting

Nästan alla barn och deras föräldrar besöker barnavårdscentralen (BVC) under de första levnadsåren. Resultaten av mötena mellan barn/föräldrar och BVC–personal skrivs ner i barnets egen journal, barnhälsovårdsjournalen. Där finns bl.a. uppgifter om barnets vikt och längd, om barnet får bröstmjölk, utsätts för tobaksrök, vaccinationer och barnets färdigheter vid olika åldrar. En gång om året sammanställer
länets alla BVC–sjuksköterskor vissa av journaluppgifterna, som utgör basen för årsstatistiken för barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Senaste rapporten publicerades i augusti 2011

Hämta rapporten "Årsrapport Barnhälsovården 2010" och läs pressmeddelanden på Barnhälsovårdens webbplats, se länk till höger.