Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Avhandling: Work and Neck/Shoulder Pain

Risk and Prognostic Factors

Risken att få besvär i nacke och skuldra ökar med nästan fem gånger om man utsätts för flera olika riskmoment samtidigt på jobbet. Ergonomiska åtgärder, som att lära anställda lyfta på rätt sätt för att undvika fortsatt smärta och funktionsnedsättning, är också överskattade, skriver Wim Grooten.

Avhandlingen baseras på resultat från en populationsbaserad kohortstudie, Music-Norrtäljestudien.

Ladda ner hela avhandlingen från Karolinska Institutet, se länk till höger.