Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Motiverande samtal med ungdomar – Stöd vid rådgivning om levnadsvanor

(2010:14)

Det här är en manual för dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna. Den beskriver MI och på vilket sätt MI kan användas i arbetet med ungdomar och unga vuxna.

Manualen visar och ger exempel på verktyg och strategier som kan vara till stöd i samtal om riskabla levnadsvanor så som alkohol, droger, våld, tobak, osäkert sex, destruktiva relationer,  hälsa och så vidare. Utöver de tydliga exemplen och beskrivningarna av verktyg och strategier finns ett avsnitt med återgivna dialoger som exemplifierar och underlättar förståelsen av hur MI kan vara hjälpsamt.

Manualen kan med fördel användas av ett stort antal professioner, du kan vara kurator, lärare, behandlare, fritidspedagog, medicinsk personal med mera. Området där MI kan vara till hjälp är stort och manualen underlättar för dig i ditt arbete med MI och ungdomar/unga vuxna.

Ladda ner manualen via länk till höger. Tryckta ex går ej att beställa längre.