Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Hälsoenkät 2010 – teknisk rapport (2011:9)

Rapport 2011_9 omslagDenna rapport är en utförlig beskrivning av undersökningen Hälsoenkät 2010 och det insamlade materialet. Den består av ett antal bilagor, och riktar sig till forskare, utredare, analytiker och andra som skall använda materialet. Detaljer kring datainsamlingen återfinns i SCB:s tekniska rapporter (Bilaga 8-10) med sina respektive appendix.

Resultaten från Hälsoenkät 2010 kommer att presenteras på annat sätt, bland annat genom Stockholms läns Folkhälsorapport 2011 som ges ut i december 2011.

Hämta enskilda delar

Eftersom materialet är så omfattande (totalt 1368 sidor) går det att ladda ner bakgrund och bilagor var för sig via länkarna i innehållsförteckningen nedan. Rapporten finns inte i tryckt version utan endast som pdf-filer.

Innehåll

Omslag, förord och bakgrund

Bilaga 1. Studiedesign – Hälsa Stockholm (Stockholm Public Health Cohort)

Bilaga 2. Frågebakgrund Hälsoenkät 2010

Bilaga 3. Variabelförteckning Hälsoenkät 2010

Bilaga 4. Kodnyckel Hälsoenkät 2010

 • Bilaga 4.1: Kodnyckel Hälsoenkät 2010 Yngre
 • Bilaga 4.2: Kodnyckel Hälsoenkät 2010 Äldre
 • Bilaga 4.3: Kodnyckel Hälsoenkät 2010 Kohort

Bilaga 5. Frekvenstabeller Hälsoenkät 2010

Bilaga 6. Analystekniska anvisningar

Bilaga 7. Hälsoenkät 2010 – en undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län (Statistiska Centralbyrån 2010).

 • Bilaga 7.1.1: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Äldre
 • Bilaga 7.1.2: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Yngre 1
 • Bilaga 7.1.3: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Yngre 2
 • Bilaga 7.1.4: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Kohort
 • Bilaga 7.2: Redovisning av svar över tid
 • Bilaga 7.3: Redovisning av inflöde per strata
 • Bilaga 7.4: Kalibreringsrapport
 • Bilaga 7.5: Postbeskrivningar
 • Bilaga 7.6: Rättningsinstruktioner
 • Bilaga 7.7: Beskrivning av bakgrundsvariabler
 • Bilaga 7.8: Partiellt bortfall
 • Bilaga 7.9: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium

Bilaga 8. Hälsa 2007 – om liv & miljö (Statistiska Centralbyrån 2007).

 • Bilaga 8.1: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser
 • Bilaga 8.2: Postbeskrivning
 • Bilaga 8.3: Partiellt bortfall
 • Bilaga 8.4: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium
 • Bilaga 8.5: Redovisning av inflödet per experimentgrupp
 • Bilaga 8.6: Bakgrundsvariabler
 • Bilaga 8.7: Allokering av yngre på grupp A1-A4 och S_Y
 • Bilaga 8.8: Inflöde indelat per språkgrupp

Bilaga 9. Hälsoenkät 2006 – en undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län (Statistiska Centralbyrån 2007).

 • Bilaga 9.1: Missiv och frågeblanketter på svenska samt påminnelser
 • Bilaga 9.2: Missiv och frågeblanketter på andra språk
 • Bilaga 9.3: Redovisning av inflöde per strata
 • Bilaga 9.4: Redovisning av inflöde per språkgrupp för hela urvalet
 • Bilaga 9.5: Redovisning av inflöde per språkgrupp för grundurvalet
 • Bilaga 9.6: Postbeskrivning
 • Bilaga 9.7: Rättningsinstruktion
 • Bilaga 9.8: Partiellt bortfall
 • Bilaga 9.9: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium med bilagor
 • Bilaga 9.10: Kalibreringsrapport OSU
 • Bilaga 9.11: Kalibreringsrapport Stratifierat
 • Bilaga 9.12: Bakgrundsvariabler

Bilaga 10. Teknisk rapport (Hälsa 2002- om liv & miljö, Statistiska Centralbyrån 2003 - utkast)