Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010 (2011:15)

Rapport 2011:15 VårdvalDenna rapport är en fortsättning på den uppföljning av husläkarsystemet under Vårdval Stockholm som presenterats i två tidigare rapporter. Denna gång presenteras utvecklingen under år 2010 i jämförelse med tidigare år.

Rapporten handlar om följande områden:

• Utvecklingen av kostnader, vårdutnyttjande och patientnöjdhet
• Produktivitetsskillnader och produktivitetsutveckling
• Fördelning av vårdutnyttjande mellan socioekonomiska geografiska områden, ålder och kön.
• Ägandeformer och marknadsstruktur
• Effekter på andra vårdformer

Resultaten i rapporten är främst baserad på data för områden och mottagningar, vilket inte fångar upp variationer inom områden.