Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Samband mellan konflikter på arbetet och depression (2011:16)

Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället och det är idag fler sjukskrivna för psykiska hälsoproblem än för axel-, skuldror- och ryggbesvär. Syftet med denna rapport är att beskriva sambanden mellan mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen och psykosociala arbetsförhållanden och depression. Rapporten bygger på studier där arbetsvillkor, relationer på arbetet och depression studeras med hjälp av en traditionell longitudinell epidemiologisk design.

Rapporten visar att
  • Höga krav kan leda till allvarliga konflikter på arbetsplatsen och utfrysning av medarbetare.
  • Låg stimulans kan leda till utfrysning av medarbetare.
  • Lågt socialt stöd, allvarliga konflikter och utfrysning av chefer eller arbetskamrater kan leda till depression över tid.

Rapporten finns inte i tryckt version, men kan laddas ner som pdf-fil, se länk i högerspalten.