Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17)

Omslag till rapport 2011:17Den här rapporten sammanfattar två forskningsstudier om arbetslöshetens konsekvenser för psykisk ohälsa respektive självmord. Studierna visar på ett klart samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa respektive självmord. Sambandet i den andra studien kan dock nästan helt förklaras av tidiga riskfaktorer för självmord.

Den första studien handlar om sambandet mellan arbetslöshet och självrapporterad psykisk ohälsa. Deltagarna i studien var mellan 20 och 59 år och har besvarat Stockholms läns Folkhälsoenkät två gånger. 

I den andra studien undersöks sambandet mellan arbetslöshet och självmord under 1990-talet, i en grupp av män födda 1949-51, baserad på alla som mönstrade 1969.

Rapporten finns endast i pdf-format, att ladda ner via länken i högerspalten.