Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS)

Projektdirektiv för ett gemensamt arbete med Suicidprevention inom Stockholms län (2011:7)

SPIS-rapportSjälvmord är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem eftersom det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i motsvarande ålder. I Sverige dör cirka 1400 personer varje år genom suicid och man brukar räkna med att det går cirka 10 suicidförsök på varje fullbordat suicid.

En samverkansgrupp i Stockholms län bestående av representanter från SOS-Alarm, Brandförsvaren, Landstinget, Polisen samt NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) har diskuterat problematiken kring suicid och slutsatsen blev att man gemensamt ska se över arbetssätt, taktik och förebyggande åtgärder gällande suicid och suicidförsök.

Projektet ska beskriva ett nuläge (fas I) samt föreslå konkreta förslag (fas II) på hur respektive myndighet/organisation kan öka sin förmåga, i samverkan, att förebygga, förhindra och följa upp suicid och suicidförsök i Stockholms län. Denna sammanställning beskriver projektet närmare.

Hämta PDF

Läs mer på Folkhälsoguiden