Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Cancer, social position och födelseland (2011:6)

Cancer av olika typer är några av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar. Genetisk känslighet och miljöfaktorer samverkar som förklaringar till varför olika cancerdiagnoser förekommer olika ofta i olika grupper.

I denna rapport visar författarna på ett antal skillnader i cancerförekomst beroende på födelseland och social position.

Rapporten finns enbart för nedladdning, se länk i högerspalten.