Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Hjärtinfarkt, social position och födelseland (2011:19)

Rapport 2011:19Trots den senaste tidens nedgång i dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i höginkomstländer, förväntas hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande vara de dominerande dödsorsakerna i världen under kommande decennier.

Det finns en stor variation i insjuknandet i hjärtinfarkt både mellan och inom länder, samt mellan socioekonomiska och etniska grupper. Högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och rökning har identifierats som de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt. 

Den här rapporten redovisar en rikstäckande kohortstudie där man undersökt: 

1. Om insjuknandet i och dödsfall efter första (samt andra) gångs hjärtinfarkt varierar i förhållande till födelseland, socioekonomisk position, kön och ålder.

2. Om tillgång till hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, ballongvidgning, CABG och överlevnad efter hjärtinfarkt varierar i förhållande till födelseland, socioekonomisk position, kön och ålder.

Resultat för Stockholm län presenteras separat i kommande Folkhälsorapport (december 2011).