Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - I dag och i morgon

Illustrationer från Folkhälsorapport 2011: Erica Jacobson Design

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten ges ut vart fjärde år och vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser. Resultaten bygger bland annat på en stor befolkningsenkät om folkhälsa som genomförs regelbundet, senast 2010.

Folkhälsorapport 2011 - omslagFem utmaningar

Utifrån resultaten i Folkhälsorapporten 2011 pekar författarna på fem utmaningar för folkhälsoarbetet i länet de kommande åren:

Att förbättra de ungas psykiska hälsa, att reducera riskabla alkoholvanor, att förebygga övervikt och fetma och rökning samt att minska ojämlikheten i hälsa.

Delrapporter inom olika ämnen

Folkhälsorapporten 2011 baseras till stora delar på tolv delrapporter som i sin tur utgår från de seminarier som genomfördes under 2011 av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karolinska Institutet samt i ett fall Äldrecentrum. Här hittar du statistik, analyser och förslag till åtgärder inom de olika områdena. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner delrapporter.

Folkhälsorapport 2011 - huvudrapport
av Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl

1. Alkohol och andra droger – utveckling och åtgärder
Korrigerad version i mars 2012 efter tidigare räknefel
av Kerstin Damström Thakker, Kozma Ahacic, Carina Cannertoft, Nils Larsson, Mats Ramstedt och Kaisa Snidare.

2. Tobaksbruk i länet
av Maria Rosaria Galanti, Hans Gilljam, Ann Post och Barbro Eriksson.

3. Sexuell hälsa i Stockholms län
av Ronny Tikkanen, Kristina Gemzell Danielsson, Gunilla Neves Ekman och Elin Jacobsson.

4. Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län
av Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman
och Sun Sun.

5. Fysisk aktivitet och stillasittande
av Liselotte Schäfer Elinder, Maria Hagströmer, Gisela Nyberg
och Elin Ekblom-Bak.

6. Övervikt och fetma i ett befolkningsperspektiv
av Malin Kark, Per Tynelius och Finn Rasmussen.

7. Folkhälsa ur ett epidemiologiskt perspektiv – sjuklighet och dödlighet i Stockholms län
av Anette Linnersjö, Anders Ahlbom, Lars Alfredsson, Tomas Andersson, Sofia Carlsson, Annika Gustavsson och Tahereh Moradi.

8. Hälsa och levnadsvanor bland äldre personer i Stockholms län
av Carin Lennartsson, Neda Agahi och Sven-Erik Wånell.

9. Utsatthet för fysiskt våld och hot ur ett folkhälsoperspektiv
av Maria Pihlblad och Tuula Ainetdin.

10. Psykisk ohälsa i Stockholms län
av Christina Dalman, Yvonne Forsell och Cecilia Magnusson.

11. Miljö, arbete och hälsa
av Antonis Georgellis och Tomas Hemmingsson

12. Om folkhälsa och funktionsnedsättning
av Helena Holmgren.

Illustrationer till samtliga rapporter: Erica Jacobson Design

 

Fördjupa och diskutera

Från denna sida når du även Folkhälsorapportering på webben, där varje område som beskrivs i delrapporterna kompletteras med kartor på kommun/stadsdelsnivå och tips på ytterligare info inom området.

Som en möjlighet till dialog finns också Tyck till om folkhälsa i Stockholm på Facebook, där de som vill kan diskutera resultat och vad man kan göra framöver.