Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

God vård till alla 2011

För tredje året i rad ger Stockholms läns landsting (SLL) ut en rapport som följer upp hälso- och sjukvårdens insatser under året som gått. Rapporten God vård till alla 2011 visar att SLL i många avseenden har bättre resultat eller ligger i nivå med riket som helhet. Men det finns utvecklingsmöjligheter inom flera områden. Rapporten är en övergripande uppföljning av vården i Stockholms län och dess förändringar. Den följer upp olika vårdområden och nytt för 2011 är en översikt av ADHD-vården.

Hämta PDF

Läs mer på Folkhälsoguiden