Publikationer

Rapport

Folkhälsorapport 2003

Folkhälsan i Stockholms län

Vart fjärde år genomför Stockholms läns landsting, en stor kartläggning av stockholmarnas hälsotillstånd.

2003 års rapport visar att det har skett en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen, en mycket kraftig ökning av andelen överviktiga och att alltfler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.

Positivt däremot är att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat, att självmorden i länet har gått ner med 35% och att färre människor röker. Folkhälsorapporten är ett underlag för planering av det fortsatta arbetet med folkhälsofrågorna inom kommuner och landsting.

Du kan ladda ner Folkhälsorapport 2003  som PDF-fil i listan till höger. Den kan även beställas via e-post nedan.

Folkhälsorapport 1999
Läs mer om 1999 års Folkhälsorapport under relaterad information i listan till höger. Du kan även ladda ner den som PDF-fil.