Publikationer

Rapport

Fysisk aktivitet och övervikt i Stockholms län och riket (2000:1)

under de senaste decennierna

Resultaten visar att övervikten ökat bland män och kvinnor i alla åldrar under de senare delen av 1900-talet. Ökningen i BMI (Body Mass Index) var kraftigare i slutet av 1980-talet och början och mitten av 1990-telet än under början och mitten av 1980-telet. Det finns starka samband mellan utbildningsnivå och prevalens (dvs. förekomst) av övervikt. Övervikt var vanligare bland lågutbildade.