Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Baggensuddens behandlingshem (av Madeleine Jeanneau) 2008-05-30
Hälsa och framtid - sammanfattning 2008-06-13
Hälsa och framtid - delstudie 3 (av Inga-Lill Pettersson, Lena Ekenvall, Gun Nise, Magnus Svartengren.) 2008-06-13
Checklista för att planera – genomföra – följa upp – beskriva folkhälsoarbete (av Sydhoff Jenny, Kvist Lindholm Sofia) 2008-05-19
Livskunskap. En kartläggning av Stockholms gymnasieskolor (av Olsson Ylva) 2008-03-27
Folkhälsa i regional utvecklingsplanering 2008-04-07
Bra mat- och rörelsevanor i förskolan (av Helena Bergström) 2008-05-14
Hälsokonsekvensbedömning – Beskrivning av ett utvecklingsarbete (av Backhans Mona, Brattström Hans, Greitz Birgitta, Liljegren Magnus, Meisaari-Polsa Tuija, Wallin Eva) 2008-09-09
Viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa (av Ahlin Åkerman Britta, Ramberg Inga-Lill) 2008-08-26
Att mäta barns psykiska hälsa (av Dal Henrik, Greitz Birgitta, Larsson Jan-Olov, Lindberg Lene, Troncoso Munoz Claudio, Åberg Gunnar, Ängeslevä Jocelyn) 2008-09-15
Kultur i vården och vården som kultur (av Olsson Ylva, Vikström Sara, Wallin Eva, Lindberg Lene) 2008-08-04
Formativ utvärdering av ett samtalsunderlag om mat och rörelse på BVC i resursfattiga områden (av Maria Thafvelin) 2008-06-26
Hälsosammare mat och rörelse på arbetet (av Hans Brunnberg, Maria Wikland, Birgitta Greitz) 2008-07-07
Äldre tonåringars hälsa och levnadsvanor relaterat till familjesammansättning och familjerelationer (av Ylva Olsson och Jacek Hochwälder) 2008-07-07
Folkhälsorapport 2007 (av Allebeck Peter, Backhans Mona, Greitz Birgitta, Heimerson Inger, Kark Malin m.fl.) 2007-11-15
Arbetshälsorapport 2007 2007-12-11
Hälsoprogram för fysisk aktivitet. Hur gjorde vi och hur gick det? (av Sandberg Maria, Ekbom Riitta, Eckerman Ingrid) 2007-12-13
Diabetes i Stockholms län – förekomst och tidstrender (av Carlsson Sofia, Hilding Agneta, Kark Malin, Olssson Lisa, Östenson Claes-Göran, Ahlbom Anders) 2007-11-19
Kommunernas arbete med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland skolbarnen i Stockholms län (2007:6) (av Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2007-09-24
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Huddinge (av Forsell Yvonne) 2007-10-05
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Botkyrka (av Airaksinen Eija) 2007-10-22
Hälsa och framtid - delstudie 2 (av Gunnel Ahlberg, Peter Bergman, Lena Ekenvall, Marianne Parmsund, Ulrich Stoetzer, Måns Waldenström, Magnus Svartengren.) 2008-03-05
Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av flodvågsoffer (2008:1) (av Susanna Melkas, Katharina Svartengren, Ewa Nordqvist, Bodil Carlstedt-Duke, Magnus Svartengren) 2008-04-22
Utvärdering av korttidspsykoterapier för patienter med miljörelaterade besvär (2007:3) (av Pirjo Savlin och Birgitta Lindelöf) 2008-03-27
A cost-effectiveness model on avoided hip fractures – Technical report (av Johansson Pia) 2008-02-20