Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 468 dokument
Namn Datum
Motiverande samtal med ungdomar – Stöd vid rådgivning om levnadsvanor (av Liria Ortiz) 2010-09-22
Högstadieelevers föräldra- och kamratrelationer: samband med hälsa och levnadsvanor (av Nelleke Heinemans och Lene Lindberg) 2010-10-11
Skapa en hälsofrämjande arbetsplats och förebygg värk i rygg och nacke-skuldror (2010:19) (av Ola Leijon, Wim Grooten, Teresia Nyman, Ahmed Farah) 2010-12-21
Stigmatiseras människor med fetma i hälso- och sjukvården? (2010:28) (av Lena M Hansson, Gerd Ahlström, Finn Rasmussen.) 2010-12-21
Behovet av lokal samverkan kring individer med sammansatta sociala och medicinska besvär (av Bo Burström, Anja Schultz, Malin Ahrne, Sara Fritzell,Robert Irestig och Anneli Marttila) 2011-01-12
Utveckling av EQ-5D-Y (2010:22) (av Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar, Sun Sun, Margareta Eriksson, Magnus Svartengren.) 2010-12-20
Friska barn – Slutrapport (2010:17) (av Maria Wikland, Andrea Friedl, Ulla Wihlman, Gunilla Wilsby) 2010-12-06
Alkoholvanor bland besökare på Ungdoms- och Sesammottagningar i Stockholms län (av Kerstin Damström Thakker, Annelie Alexander, Lise-Lott Sahlberg och Marta Hansson Bocangel) 2010-12-14
De egna alkoholvanornas värde (av Kerstin Damström-Thakker, Björn Trolldal, Johan Svensson, Sveinbjörn Kristjansson) 2010-12-16
Öppenvårdsregistrering inom psykiatrin och epidemiologisk bevakning av psykiatrisk sjuklighet i Stockholms län. (2001:8) (av Lundberg Ingvar, Richard Maria, Wicks Susanne) 2005-12-16
Avhandling: Social Differences in Injury Risk in Childhood and Youth (av Engström Karin) 2005-12-16
Ungdomars levnadsvillkor, vanor och hälsa över tiden (2002:6) (av Haeggman Ullalena, Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Socio-economic Consequences of Longstanding Illness (av Lindholm Christina) 2005-12-16
Kvinnors psykiska ohälsa i aktuell svensk forskning (2003:3) (av Jeanneau Madeleine) 2005-12-16
Avhandling: Befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa (av Burström Kristina) 2005-12-16
Problemformuleringsarbete (2002:3) (av Levander Sonja) 2005-12-16
Smärta och sociala förhållanden bland kvinnor (2003:4) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16
Smärta och psykosocialt välbefinnande bland kvinnor (2003:8) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim, Bergsten Brucefors Agneta) 2005-12-16
Psykologisk konsultation i grupp på somatiska vårdavdelningar – en litteraturstudie. (2000:2) (av Schulman Abbe) 2005-12-16
Utagerande förskolebarn – hur kan de hjälpas? (2003:7) (av Nyberg Lilianne, Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Early life risk factors for schizofrenia (av Dalman Christina ) 2005-12-16
Kvinnohälsomottagningar (2002:4) (av Bergsten Brucefors Agneta) 2005-12-16
Uppföljning av Dagmaravtalet 2002 (2003:2) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16
Verksamheter i Stockholms län som förebygger psykisk ohälsa hos kvinnor i relationsyrken. (2003:6) (av Westin Kristina) 2005-12-16
Kroniskt trötthetssyndrom, livshändelser och somatisering (2000:4) (av Wahlström Lars, Michélsen Hans, Schulman Abbe) 2005-12-15