Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Motiverande samtal: För vad? Av vem? (av Lena Nederfeldt och Sanna Fredin) 2010-10-18
Österåkersprojektet - en deltagarstyrd intervention för goda matvanor och fysisk aktivitet i skolan. Delrapport 1 (av Filippa von Haartman, Anna-Karin Jälminger och Liselotte Schäfer Elinder) 2010-11-08
Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län (av Therese Wirback, Gunilla Björklund, Simon Lind och Karin Engström) 2010-11-08
Kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor (av Maria Pihlblad) 2011-01-14
Föreställningar om hälsa och ohälsa (2010:27) (av Pia Åsbring, Jacek Hochwälder) 2011-01-18
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) (av Maria Thafvelin och Mats Toftgård) 2011-01-19
Behovet av lokal samverkan kring individer med sammansatta sociala och medicinska besvär (av Bo Burström, Anja Schultz, Malin Ahrne, Sara Fritzell,Robert Irestig och Anneli Marttila) 2011-01-12
Utveckling av EQ-5D-Y (2010:22) (av Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar, Sun Sun, Margareta Eriksson, Magnus Svartengren.) 2010-12-20
Skapa en hälsofrämjande arbetsplats och förebygg värk i rygg och nacke-skuldror (2010:19) (av Ola Leijon, Wim Grooten, Teresia Nyman, Ahmed Farah) 2010-12-21
Stigmatiseras människor med fetma i hälso- och sjukvården? (2010:28) (av Lena M Hansson, Gerd Ahlström, Finn Rasmussen.) 2010-12-21
Samverkan - Gemensam kompetensutveckling för socialtjänst och psykiatri med inriktning på personer med psykiskt funktionshinder (av Forsner Tord, Forsell Yvonne) 2006-06-28
Öppenvårdsregistrering inom psykiatrin och epidemiologisk bevakning av psykiatrisk sjuklighet i Stockholms län. (2001:8) (av Lundberg Ingvar, Richard Maria, Wicks Susanne) 2005-12-16
Avhandling: Social Differences in Injury Risk in Childhood and Youth (av Engström Karin) 2005-12-16
Ungdomars levnadsvillkor, vanor och hälsa över tiden (2002:6) (av Haeggman Ullalena, Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Socio-economic Consequences of Longstanding Illness (av Lindholm Christina) 2005-12-16
Kvinnors psykiska ohälsa i aktuell svensk forskning (2003:3) (av Jeanneau Madeleine) 2005-12-16
Avhandling: Befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa (av Burström Kristina) 2005-12-16
Problemformuleringsarbete (2002:3) (av Levander Sonja) 2005-12-16
Smärta och sociala förhållanden bland kvinnor (2003:4) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16
Smärta och psykosocialt välbefinnande bland kvinnor (2003:8) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim, Bergsten Brucefors Agneta) 2005-12-16
Psykologisk konsultation i grupp på somatiska vårdavdelningar – en litteraturstudie. (2000:2) (av Schulman Abbe) 2005-12-16
Utagerande förskolebarn – hur kan de hjälpas? (2003:7) (av Nyberg Lilianne, Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Early life risk factors for schizofrenia (av Dalman Christina ) 2005-12-16
Kvinnohälsomottagningar (2002:4) (av Bergsten Brucefors Agneta) 2005-12-16
Uppföljning av Dagmaravtalet 2002 (2003:2) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16