Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Friska barn – Slutrapport (2010:17) (av Maria Wikland, Andrea Friedl, Ulla Wihlman, Gunilla Wilsby) 2010-12-06
Österåkersprojektet - en deltagarstyrd intervention för goda matvanor och fysisk aktivitet i skolan. Delrapport 1 (av Filippa von Haartman, Anna-Karin Jälminger och Liselotte Schäfer Elinder) 2010-11-08
Motiverande samtal med ungdomar – Stöd vid rådgivning om levnadsvanor (av Liria Ortiz) 2010-09-22
Högstadieelevers föräldra- och kamratrelationer: samband med hälsa och levnadsvanor (av Nelleke Heinemans och Lene Lindberg) 2010-10-11
Motiverande samtal: För vad? Av vem? (av Lena Nederfeldt och Sanna Fredin) 2010-10-18
Problemformuleringsarbete (2002:3) (av Levander Sonja) 2005-12-16
Avhandling: Socio-economic Consequences of Longstanding Illness (av Lindholm Christina) 2005-12-16
Öppenvårdsregistrering inom psykiatrin och epidemiologisk bevakning av psykiatrisk sjuklighet i Stockholms län. (2001:8) (av Lundberg Ingvar, Richard Maria, Wicks Susanne) 2005-12-16
Avhandling: Befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa (av Burström Kristina) 2005-12-16
Avhandling: Responsible Beverage Service (av Wallin Eva) 2005-12-16
Verksamheter i Stockholms län som förebygger psykisk ohälsa hos kvinnor i relationsyrken. (2003:6) (av Westin Kristina) 2005-12-16
Kvinnors psykiska ohälsa i aktuell svensk forskning (2003:3) (av Jeanneau Madeleine) 2005-12-16
Uppföljning av Dagmaravtalet 2002 (2003:2) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16
Utagerande förskolebarn – hur kan de hjälpas? (2003:7) (av Nyberg Lilianne, Lindberg Lene) 2005-12-16
Smärta och sociala förhållanden bland kvinnor (2003:4) (av Jablonska Beata, Soares Joaquim) 2005-12-16
Kvinnohälsomottagningar (2002:4) (av Bergsten Brucefors Agneta) 2005-12-16
Avhandling: Social Differences in Injury Risk in Childhood and Youth (av Engström Karin) 2005-12-16
Ungdomars levnadsvillkor, vanor och hälsa över tiden (2002:6) (av Haeggman Ullalena, Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Early life risk factors for schizofrenia (av Dalman Christina ) 2005-12-16
Kris-projektet. Krisomhändertagande i samverkan (2001:1) (av Olsson Mariann, Schulman Abbe, Öhlén Gunnar ) 2005-12-15
Kroniskt trötthetssyndrom, livshändelser och somatisering (2000:4) (av Wahlström Lars, Michélsen Hans, Schulman Abbe) 2005-12-15
Barns och vuxnas nyttjande av psykiatrisk vård (2000:5) (av Dalman Christina, Wicks Susanne) 2005-12-15
Psykisk ohälsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv (2001:2) (av Forsell Yvonne, Hansson Anna ) 2005-12-15
Forskning och projekt som berör etniska minoriteter och ”invandrare” inom Samhällsmedicin i Stockholm från 1996 och framåt (2002:1) (av Al-SAffar Suad) 2005-12-15
"Det svåraste är att alls ta upp frågan" (2001:6) (av Håkanson Eva) 2005-12-15