Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Verksamheter i Stockholms län som förebygger psykisk ohälsa hos kvinnor i relationsyrken. (2003:6) (av Westin Kristina) 2005-12-16
Kroniskt trötthetssyndrom, livshändelser och somatisering (2000:4) (av Wahlström Lars, Michélsen Hans, Schulman Abbe) 2005-12-15
Barns och vuxnas nyttjande av psykiatrisk vård (2000:5) (av Dalman Christina, Wicks Susanne) 2005-12-15
Social class in asthma and allergic rhinoconjunctivitis (av Lennart Bråbäck, Anders Hjern, Finn Rasmussen) 2005-12-16
Kris-projektet. Krisomhändertagande i samverkan (2001:1) (av Olsson Mariann, Schulman Abbe, Öhlén Gunnar ) 2005-12-15
"Det svåraste är att alls ta upp frågan" (2001:6) (av Håkanson Eva) 2005-12-15
Psykologiska och sociala effekter av trafikolycka med lindriga eller inga personskador (2001:3) (av Bergsten Brucefors Agneta, Sidén Silfver Yvonne, Schulman Abbe) 2005-12-15
Psykisk ohälsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv (2001:2) (av Forsell Yvonne, Hansson Anna ) 2005-12-15
Hur kan man upptäcka och ge stöd till mödrar som drabbats av postnatal depression? (2003:1) (av Svensson Jenny) 2005-12-16
Psykiska belastningar inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län. (2003:5) (av Schulman Abbe, Bergsten Brucefors Agneta, Hochwälder Jacek, Håkanson Eva) 2005-12-16
Avhandling: Responsible Beverage Service (av Wallin Eva) 2005-12-16
Att mötas eller inte mötas (2000:3) (av Lindberg Lene) 2005-12-16
Avhandling: Population-based studies of body mass index, overweight and systolic blood pressure among Swedish young men (av Kark Malin) 2005-12-16
Avhandling: Osäkra "sjukdomar" - dilemman och möjligheter (av Åsbring Pia) 2005-12-16
Avhandling: Weight history, low birth weight, alcohol consumption and type 2 diabetes (av Carlsson Sofia) 2005-12-16
Vården under 90-talet, del I (2000:4) (av Petterson Inga-Lill (red)) 2005-12-16
Sjukdomspanoramat och befolkningsutvecklingen i Stockholms län t.o.m. 2010 (2002:1) (av Ahlbom Anders m.fl.) 2005-12-16
Att fånga en kohort – Rapport nr 2 (av Ann Post) 2005-12-16
Säkra seniorer (av Hökby, Anita; Sadigh, Siv) 2005-12-16
Vård på lika villkor (2001:1) (av Burström, Bo; Nicol Foree, Lana) 2005-12-16
Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar (av Rasmussen Finn (red), Eriksson Marit, Bokedal Carin, Schäfer Elinder Liselotte) 2005-12-16
Tobaksvanor i de tidiga tonåren – Rapport nr 3 2005-12-16
Kostnadseffektiviteten i folkhälsoarbete (2001:8) (av Johansson Pia) 2005-12-16
Att hitta skatten i sitt eget hus 2005-12-16
Arbetshälsorapport 2004 (av Wiktorin, Christina (red)) 2005-12-16