Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Folkhälsoenkäter och bortfallsproblematik i Stockholms län (2001:7) (av Ainetdin Tuula, Tillgren Per) 2005-12-16
Säkra seniorer i Sundbyberg (2000:1) (av Sadigh Siv, Hökby Anita) 2005-12-16
Rökfri på Jobbet – Rapport nr 1 (av Barbro Holm Ivarsson) 2005-12-16
Vården under 90-talet, del II (2000:5) (av Petterson Inga-Lill (red)) 2005-12-16
Vård på lika villkor: Sociala skillnader i vårdutnyttjande (2004:1) (av Walander Anders, Ålander Sara, Burström Bo) 2005-12-16
Kollegial granskning (av Sydhoff Jenny, Lööf Caroline, Kanström Lena) 2007-05-22
Hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D (av Burström Kristina) 2005-12-16
Befolkningsförändringarnas betydelse för behovsindex 1994–2002 (av Skarle Annika) 2005-12-16
Kostnadseffektivitetsstudier av primärpreventiva interventioner avseende hälsa (av Burström Kristina) 2005-12-16
Kris-projektet. Delrapport I (2000:1) (av Schulman Abbe) 2005-12-16
Betydelsen av reseavstånd och socioekonomiska faktorer för besök hos privata specialistläkare i Stockholms läns landsting. (av Burström. Bo, Chen. Peter) 2005-12-16
Hälsoekonomi för folkhälsoarbete – introduktion och debatt (av Burström Kristina, Gerdtham Ulf-G, Lindgren Björn, Lindholm Lars, Månsson Anna, Rosén Måns, Rydberg Malin, Stenlund Hans ) 2005-12-16
En klinisk pilotstudie av 35 hemlösa i Stockholm (av Jan Halldin m.fl.) 2005-12-16
Vårdens arbetshälsorapport 2005-12-16
Tobaksprevention i Skolan – Rapport nr 4 2005-12-16
Hemlösas hälsa ur ett socialmedicinskt perspektiv (2003:2) (av Halldin Jan, Stenberg Leif, Ström Lennart, Åhs Stig) 2005-12-16
Utfallet av vårdkonsumtion 2002 i förhållande till behovsindex för 2002 (av Skarle, Annika) 2005-12-16
Primärvårdsindex 2004 enligt en individmodell 2005-12-16
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2005–2007 (av Burström, Bo; Skarle, Annika; Walander, Anders; Ponce de Leon, Antonio) 2005-12-16
Forskning och projekt som berör etniska minoriteter och ”invandrare” inom Samhällsmedicin i Stockholm från 1996 och framåt (2002:1) (av Al-SAffar Suad) 2005-12-15
Självmordsprevention i skolan (av Forsberg Claudia) 2005-12-14
Ungdomars psykiska hälsa (av Lindberg Lene, Larsson Nils, Bremberg Sven) 2005-12-14
Tolvåringars psykiska hälsa (av Lindberg Lene, Wargert Gunilla, Bremberg Sven) 2005-12-14
Inspirationsdagar på Ellös (av Heurlin Carina) 2005-12-14
Barnskadeatlas (av Brattberg Charlotta, Reimers Anne, Laflamme Lucie) 2005-12-14