Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Jämlikhet och hälsa i skolan (av von Zweigbergk Ludmilla) 2005-12-15
Den 22 världskongressen för självmordsprevention (av Britta Alin Åkerman (red)) 2005-12-15
Kartläggning av tobaksundervisning – Rapport nr 8 (av Ann Post) 2005-12-15
Vilken arbetsmiljö rehabiliteras patienten till? (2001:10) 2005-12-16
Hälsa och hållbart arbetsliv i Stockholms län (av Hemmingsson Tomas (red)) 2006-02-07
Vad säger den som är allergisk? (av Svartengren Magnus, Brunnberg Hans, Egmar Ann-Charlotte, Lindberg Magnus, Waldenström Måns, Wickman Magnus) 2006-02-07
Metoder för analys av allergen / Methods for analysis of allergens (av Lidén, Carola m.fl.) 2006-02-07
Företagshälsovården och psykisk ohälsa (1999:7) (av Ängeslevä Jocelyne, Michélsen Hans) 2006-02-07
Avhandling: Low back pain in a general population (av Mortimer, Monica) 2006-01-19
Rökning och ohälsa i munnen (av Wickholm S ) 2006-01-24
Fysisk aktivitet hos barn i årskurs tre (av Bonnevier Hanna) 2006-02-07
Magisteruppsats: Hälsoremissen (av Sydhoff Jenny) 2006-02-23
Vilka börjar röka dagligen och vilka slutar? (2005_4) (av Hansson Jenny, Hallqvist Johan) 2006-03-07
Ledning för hållbar förändring (2005:4) (av Målqvist Ingela) 2006-03-08
Bröstmjölk och modersmjölkersättning (av Egmar Ann-Charlotte, Kull Inger, Dahlberg Janina, Lilja Gunnar (red.)) 2006-02-17
Hjärtinfarkt bland manliga och kvinnliga läkare i Stockholm (2003:6) (av Gustavsson Per, Jakobsson Kristina, Hammar Niklas ) 2006-02-08
Rapport från den självmordspreventiva dagen (av Britta Alin-Åkerman) 2006-02-14
Avhandling: Exposure assessment (av Leijon Ola) 2006-02-15
Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever (av Danuta Wasserman och Michael Westerlund svarar för anpassning till svenska förhållanden) 2006-01-19
Alkoholen i Stockholm (av Allebeck Peter, Andreasson Sven, Bränström Richard m fl) 2006-01-17
Psykisk ohälsa och välbefinnande (av Hansson Anna, Dalman Christina, Forsell Yvonne ) 2006-01-17
Kranskärlskirurgi i Stockholm 1970-1989 (1997:1) (av Hammar Niklas, Sandberg Eva, Larsen F Flemming och Ivert Torbjörn) 2006-01-17
PART-studien: Teknisk rapport (av Hällström Tore, Damström-Thakker Kerstin, Forsell Yvonne, Tinghög Petter, Lundberg Ingvar) 2006-01-17
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft (2004:3) (av Kruså Martin, Bellander Tom, Nilsson Malin) 2006-01-13
Avsaltningsanläggningar i Stockholms län (2003:5) (av Bluhm, Gösta) 2006-01-17