Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Den framtida ohälsan (2005:3) (av Ahlbom Anders, Gustavsson Annika, Andersson Tomas, Dahlman Christina m fl.) 2006-01-17
Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och Stockholms stads stadsdelar (av Engström Karin, Järleborg Anders och Hallqvist Johan) 2006-01-17
Metoder för analys av allergen / Methods for analysis of allergens (av Lidén, Carola m.fl.) 2006-02-07
Hjärtinfarkt bland manliga och kvinnliga läkare i Stockholm (2003:6) (av Gustavsson Per, Jakobsson Kristina, Hammar Niklas ) 2006-02-08
Rapport från den självmordspreventiva dagen (av Britta Alin-Åkerman) 2006-02-14
Vad säger den som är allergisk? (av Svartengren Magnus, Brunnberg Hans, Egmar Ann-Charlotte, Lindberg Magnus, Waldenström Måns, Wickman Magnus) 2006-02-07
Fysisk aktivitet hos barn i årskurs tre (av Bonnevier Hanna) 2006-02-07
Företagshälsovården och psykisk ohälsa (1999:7) (av Ängeslevä Jocelyne, Michélsen Hans) 2006-02-07
Hälsa och hållbart arbetsliv i Stockholms län (av Hemmingsson Tomas (red)) 2006-02-07
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft (2004:3) (av Kruså Martin, Bellander Tom, Nilsson Malin) 2006-01-13
Avsaltningsanläggningar i Stockholms län (2003:5) (av Bluhm, Gösta) 2006-01-17
Amalgam och hälsa (2002:1) (av Georgellis Antonis, Savlin Pirjo, Hillert Lena, Thunberg Eva, Lundqvist Magnus, Björkman Lars) 2006-01-17
Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält (2003) (av Ahlbom Anders, Feychting Maria, Hamnerius Yngve, Hillert Lena) 2006-01-12
Buller i 12 skolmatsalar (2005:2) (av Lundin Anders, Backman Lena, Lenell Eva) 2006-01-12
Yrkesmedicinska patientutredningar (2005:5) (av Carlstedt-Duke Bodil, Nordin Åsa, Alderling Magnus) 2006-01-12
Eldfasta fibrer (2006:1) (av Plato Nils, Julander Anneli, Willix Pernilla, Gustavsson Per m.fl.) 2006-01-12
Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält (2004-2006) (av Ahlbom Anders, Feychting Maria, Hamnerius Yngve och Hillert Lena) 2006-01-17
Samband mellan vissa livsvillkor och psykisk ohälsa (2004:3) (av Bergman Peter, Stoetzer Ulrich, Forsell Yvonne, Lundberg Ingvar) 2006-01-17
Psykisk ohälsa hos unga (av Forsell Yvonne, Dalman Christina) 2006-01-17
Kranskärlskirurgi i Stockholm 1970-1989 (1997:1) (av Hammar Niklas, Sandberg Eva, Larsen F Flemming och Ivert Torbjörn) 2006-01-17
PART-studien: Teknisk rapport (av Hällström Tore, Damström-Thakker Kerstin, Forsell Yvonne, Tinghög Petter, Lundberg Ingvar) 2006-01-17
Alkoholen i Stockholm (av Allebeck Peter, Andreasson Sven, Bränström Richard m fl) 2006-01-17
Psykisk ohälsa och välbefinnande (av Hansson Anna, Dalman Christina, Forsell Yvonne ) 2006-01-17
Avhandling: Exposure assessment (av Leijon Ola) 2006-02-15
Hälsoläge och åtgärder 2008-11-05