Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 467 dokument
Namn Datum
Den framtida ohälsan (2005:3) (av Ahlbom Anders, Gustavsson Annika, Andersson Tomas, Dahlman Christina m fl.) 2006-01-17
Samband mellan vissa livsvillkor och psykisk ohälsa (2004:3) (av Bergman Peter, Stoetzer Ulrich, Forsell Yvonne, Lundberg Ingvar) 2006-01-17
Psykisk ohälsa och välbefinnande (av Hansson Anna, Dalman Christina, Forsell Yvonne ) 2006-01-17
Kranskärlskirurgi i Stockholm 1970-1989 (1997:1) (av Hammar Niklas, Sandberg Eva, Larsen F Flemming och Ivert Torbjörn) 2006-01-17
Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält (2004-2006) (av Ahlbom Anders, Feychting Maria, Hamnerius Yngve och Hillert Lena) 2006-01-17
Prevention inom hälso- och sjukvården (av Gilljam Hans m.fl.) 2006-04-19
Att mäta folkhälsa (av Ström Lennart, Åberg Gunnar) 2006-04-21
Att folkhälsoarbeta (av Ström Lennart, Åberg Gunnar) 2006-04-21
Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002 (av Burström Kristina, Rehnberg Clas) 2006-04-12
Avhandling: Genetic studies on childhood asthma and allergy (av Melén Erik) 2006-04-07
Hälsoläge och åtgärder 2008-11-05
Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002 (av Burström Kristina, Rehnberg Clas) 2006-04-12
Ten environmental measures 2006-05-16
Luftföroreningar i Stockholms tunnelbana (2006:2) (av Plato Nils, Bigert Carolina, Larsson Britt-Marie, Svartengren Magnus, Gustavsson Per ) 2006-05-24
Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 (av Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet) 2006-06-14
Public Health Policy (av Politiker och tjänstemän inom Stockholms läns landsting) 2006-05-03
Att räkna med folkhälsa (av Ström Lennart, Åberg Gunnar) 2006-04-21
Att kvalitetsutveckla folkhälsoarbetet (av Ström Lennart, Åberg Gunnar) 2006-04-21
Om livsstil och livsstilsförändring (av Lindvall Birgitta, Eriksson Ingeborg, Andersson Birgitta) 2006-05-02
Avhandling: Infant feeding and allergy in children (av Kull Inger) 2006-04-05
Samspelsbehandling – små barn och deras föräldrar (2006:1) (av Cederström Anita) 2006-03-14
Min Matdagbok (av Jälminger Anna-Karin och Marmur Azriela) 2006-04-03
Hälsosam och miljöanpassad mat - finns den? (av Dahlin Ingela och Lindeskog Pia) 2006-04-03
SHAPE - luftföroreningar och dödlighet (1999:3) (av Bellander Tom, Svartengren Magnus, Berglind Niklas, Staxler Lena, Järup Lars) 2006-03-13
Vilka börjar röka dagligen och vilka slutar? (2005_4) (av Hansson Jenny, Hallqvist Johan) 2006-03-07