Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Hälsosam och miljöanpassad mat - finns den? (av Dahlin Ingela och Lindeskog Pia) 2006-04-03
Ett första steg mot hållbara matvanor 2006-04-03
Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade miljökvalitetsmål (2002:7) (av Rosenlund Mats, Georgellis Antonis, Bluhm Gösta, Svartengren Magnus) 2006-01-12
Fysisk aktivitet och övervikt i Stockholms län och riket (2000:1) (av Rasmussen Finn, Bohman Pia, Tynerlius Per, Johansson Malin) 2005-12-30
Dödlighet i Stockholms län år 1996 (1998:3) (av Rasmussen, Finn; Johansson, Malin; Olsson, Joel) 2006-01-02
Hjärtinfarkt i Stockholms län 1980-1995 (1998:2) (av Hammar Niklas, Linnersjö Anette, Gustavsson Annika, Hallqvist Johan, Reuterwall Christina, Sandberg Eva) 2006-01-02
Social funktionsnedsättning i Stockholms län (2002:3) (av Forsell, Yvonne; Wicks, Susanne; Airaksinen, Eija) 2005-12-30
Beskrivning och utvärdering av variabler om arbets- och livsvillkor (1999:9) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Urvalsstrategier, studiegruppen och forskningsprocessen (1999:12) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Dödlighet i Stockholms län 1997-1998 (2002:2) (av Rasmussen Finn, Alderling Magnus) 2005-12-30
Utveckling av arbetshjälpmedel för tidningsbud (2000:6) (av Mortimer, Monica) 2006-01-12
Upplevd irritation vid exponering för butylacetat, etylglykolbutyleter, N-metylpyrrolidon samt ammoniak (1999:10) (av Lindelöf Birgitta, Kolmodin Hedman Birgitta, Lundin Anders, Söderman Erik ) 2006-01-11
Självrapporterad hälsa hos unga män (1999:11) (av Larsson Daniel) 2006-01-11
Tiden går (2000:2) (av Byström-Valencia Kristina, Brunnberg Hans, Gustavsson Per) 2005-12-20
Riskfaktorer för typ 2 diabetes (1998:1) (av Persson Gunnar, Carlsson Sofia, Grill Valdemar, Östenson Claes-Göran) 2006-01-02
Att vara sjuk i Stockholms län 1998-2001 (av Lindholm, Christina) 2006-01-04
Övervikt bland unga män i riket och Stockholms län (1997:2) (av Rasmussen Finn, Johansson Malin) 2006-01-04
Arbetshälsorapport 1999 (av Lundberg, Ingvar (red)) 2005-12-16
Lokala data för folkhälsa (2002:4) (av Backe, Stefan; Ainetdin, Tuula; Tillgren, Per) 2005-12-16
Har vi en ojämn fördelning av vårdtunga grupper inom Stockholms läns landsting? (2003:1) (av Thor, Johan) 2005-12-16
Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen (2002:2) (av Marttila Anneli, Tillgren Per) 2005-12-16
Att hitta skatten i sitt eget hus 2005-12-16
Arbetshälsorapport 2004 (av Wiktorin, Christina (red)) 2005-12-16
Vilken arbetsmiljö rehabiliteras patienten till? (2001:10) 2005-12-16
Arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland personal inom sjukvården (1999:6) (av Michélsen Hans, Löfvander Inger, Eliasson Gun, Schulman Abbe) 2005-12-20