Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 469 dokument
Namn Datum
Ledning för hållbar förändring (2005:4) (av Målqvist Ingela) 2006-03-08
Rapport – Sluta-Röka-Linjen (av Tanja Tomson) 2006-03-13
SHAPE - luftföroreningar och dödlighet (1999:3) (av Bellander Tom, Svartengren Magnus, Berglind Niklas, Staxler Lena, Järup Lars) 2006-03-13
Är Ät S.M.A.R.T ett fungerande verktyg? (av Eliasson Linda) 2006-04-04
Avhandling: Katten också! (av Egmar Ann-Charlotte) 2006-04-05
Avhandling: Infant feeding and allergy in children (av Kull Inger) 2006-04-05
Dagens Rätt i Sverige (av Friedl Andrea och Callmer Eva) 2006-04-03
Matkompetens i familjedaghem (av Sundblom Elinor) 2006-04-03
Rutiner och förhållningssätt kring mat och rörelse i förskolan (av von Haartman Filippa) 2006-04-03
Varifrån kommer vårt dagliga bröd? (av Wallén Anna och Lindeskog Pia) 2006-04-03
Eldfasta fibrer (2006:1) (av Plato Nils, Julander Anneli, Willix Pernilla, Gustavsson Per m.fl.) 2006-01-12
Riskfaktorer för typ 2 diabetes (1998:1) (av Persson Gunnar, Carlsson Sofia, Grill Valdemar, Östenson Claes-Göran) 2006-01-02
Att vara sjuk i Stockholms län 1998-2001 (av Lindholm, Christina) 2006-01-04
Övervikt bland unga män i riket och Stockholms län (1997:2) (av Rasmussen Finn, Johansson Malin) 2006-01-04
Hjärtinfarkt i Stockholms län 1980-1995 (1998:2) (av Hammar Niklas, Linnersjö Anette, Gustavsson Annika, Hallqvist Johan, Reuterwall Christina, Sandberg Eva) 2006-01-02
Social funktionsnedsättning i Stockholms län (2002:3) (av Forsell, Yvonne; Wicks, Susanne; Airaksinen, Eija) 2005-12-30
Fysisk aktivitet och övervikt i Stockholms län och riket (2000:1) (av Rasmussen Finn, Bohman Pia, Tynerlius Per, Johansson Malin) 2005-12-30
Dödlighet i Stockholms län år 1996 (1998:3) (av Rasmussen, Finn; Johansson, Malin; Olsson, Joel) 2006-01-02
Delaktighet och kompetensutveckling inom äldreomsorgen i Nacka kommun (2000:7) (av Andersson Lars) 2006-01-11
Tågbuller och hälsa (2002:5) (av Nordling Emma, Bluhm Gösta) 2006-01-12
Arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län (2001:1) (av Backman Lena, Leijon Ola, Pernold Gunilla) 2006-01-12
Självrapporterad hälsa hos unga män (1999:11) (av Larsson Daniel) 2006-01-11
Tiden går (2000:2) (av Byström-Valencia Kristina, Brunnberg Hans, Gustavsson Per) 2005-12-20
Utveckling av arbetshjälpmedel för tidningsbud (2000:6) (av Mortimer, Monica) 2006-01-12
Upplevd irritation vid exponering för butylacetat, etylglykolbutyleter, N-metylpyrrolidon samt ammoniak (1999:10) (av Lindelöf Birgitta, Kolmodin Hedman Birgitta, Lundin Anders, Söderman Erik ) 2006-01-11