Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 468 dokument
Namn Datum
Har vi en ojämn fördelning av vårdtunga grupper inom Stockholms läns landsting? (2003:1) (av Thor, Johan) 2005-12-16
Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen (2003:3) (av Marttila, Anneli; Tillgren, Per) 2005-12-16
Ett nätverk för evidensbaserad hälsosystemutvecklling (2002:1) (av Tomson, Göran) 2005-12-16
Lokala data för folkhälsa (2002:4) (av Backe, Stefan; Ainetdin, Tuula; Tillgren, Per) 2005-12-16
Vilken arbetsmiljö rehabiliteras patienten till? (2001:10) 2005-12-16
Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen (2002:2) (av Marttila Anneli, Tillgren Per) 2005-12-16
Arbetshälsorapport 1999 (av Lundberg, Ingvar (red)) 2005-12-16
Vad kännetecknar och innebär moderna arbets- och livsvillkor? (1999:8) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Beskrivning och utvärdering av variabler om arbets- och livsvillkor (1999:9) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Urvalsstrategier, studiegruppen och forskningsprocessen (1999:12) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Psykisk ohälsa bland skolans personal (2000:1) (av Backman Lena) 2005-12-20
Kostnaderna för Feniks (2001:9) (av Johansson, Pia) 2005-12-16
Inkomst och hälsa i Stockholms läns landsting (2001:6) (av Åberg Yngwe Monika, Burström Bo) 2005-12-16
Arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland personal inom sjukvården (1999:6) (av Michélsen Hans, Löfvander Inger, Eliasson Gun, Schulman Abbe) 2005-12-20
Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål (2005:6) (av Georgellis Antonis, Bluhm Gösta, Egmar Ann-Charlotte, Emenius Gunnel, Lidén Carola, Svensson Helena, Wickman Magnus, Svartengren Magnus ) 2006-01-12
Hälsoeffekter av trafikavgaser (2000:3) (av Jungnelius Sten, Svartengren Magnus) 2006-01-12
Hälsoeffekter av luftföroreningar (2001:2) (av Staxler Lena, Järup Lars, Bellander Tom) 2006-01-12
Individuell exponering för trafikavgaser (2005:3) (av Bellander Tom, Kruså Martin, Almrén Katinka, Willix Pernilla) 2006-01-12
Nickel på marknaden (2003:8) (av Norberg Kristina , Lidén Carola) 2006-01-12
Luktkänslighet och multipel kemisk känslighet hos målare (2000:2) (av Lindelöf Birgitta, Hillert Lena, Georgellis Antonis) 2006-01-12
Om arbetsskadebeslut - en jämförelse mellan olika län (av Carlstedt-Duke Bodil, Nordfeldt Richard, Ekenvall Lena) 2006-01-12
Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade miljökvalitetsmål (2002:7) (av Rosenlund Mats, Georgellis Antonis, Bluhm Gösta, Svartengren Magnus) 2006-01-12
Buller i 12 skolmatsalar (2005:2) (av Lundin Anders, Backman Lena, Lenell Eva) 2006-01-12
Yrkesmedicinska patientutredningar (2005:5) (av Carlstedt-Duke Bodil, Nordin Åsa, Alderling Magnus) 2006-01-12
Utveckling av stödfunktioner för arbetsmiljö- och hälsoarbete i skolan (2005:1) (av Servais Sven-Göran) 2006-01-12