Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Psykisk ohälsa bland skolans personal (2000:1) (av Backman Lena) 2005-12-20
Vad kännetecknar och innebär moderna arbets- och livsvillkor? (1999:8) (av Härenstam, Annika m.fl.) 2005-12-20
Inkomst och hälsa i Stockholms läns landsting (2001:6) (av Åberg Yngwe Monika, Burström Bo) 2005-12-16
Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen (2003:3) (av Marttila, Anneli; Tillgren, Per) 2005-12-16
Ett nätverk för evidensbaserad hälsosystemutvecklling (2002:1) (av Tomson, Göran) 2005-12-16
Kostnaderna för Feniks (2001:9) (av Johansson, Pia) 2005-12-16
Delaktighet och kompetensutveckling inom äldreomsorgen i Nacka kommun (2000:7) (av Andersson Lars) 2006-01-11
Luktkänslighet och multipel kemisk känslighet hos målare (2000:2) (av Lindelöf Birgitta, Hillert Lena, Georgellis Antonis) 2006-01-12
Om arbetsskadebeslut - en jämförelse mellan olika län (av Carlstedt-Duke Bodil, Nordfeldt Richard, Ekenvall Lena) 2006-01-12
Individuell exponering för trafikavgaser (2005:3) (av Bellander Tom, Kruså Martin, Almrén Katinka, Willix Pernilla) 2006-01-12
Nickel på marknaden (2003:8) (av Norberg Kristina , Lidén Carola) 2006-01-12
Hållbar förändring (2003:2) (av Målqvist Ingela) 2006-01-12
Arbetsmiljön i kretsloppssamhället (2003:3) (av Nise Gun, Pernold Gunilla, Wiebert Pernilla, Borg Karin, Svartengren Magnus) 2006-01-12
Cykelbud i Stockholm (2003:7) (av Bernmark Eva, Lewné Marie, Svartengren Magnus, Wiktorin Christina ) 2006-02-07
Tala vidare (2004:2) (av Brunnberg Hans, Ekström Katrin, Nordin Åsa) 2006-01-12
Gaseldade hushållsspisar – hur påverkas hälsan? (2004:4) (av Gunnel Emenius, Magnus Svartengren) 2006-01-12
Utveckling av stödfunktioner för arbetsmiljö- och hälsoarbete i skolan (2005:1) (av Servais Sven-Göran) 2006-01-12
Att utveckla astmamottagningar vid vårdcentraler (2004:1) (av Egmar Ann-Charlotte, Kull Inger, Wickman Magnus ) 2006-01-12
Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål (2005:6) (av Georgellis Antonis, Bluhm Gösta, Egmar Ann-Charlotte, Emenius Gunnel, Lidén Carola, Svensson Helena, Wickman Magnus, Svartengren Magnus ) 2006-01-12
Hälsoeffekter av trafikavgaser (2000:3) (av Jungnelius Sten, Svartengren Magnus) 2006-01-12
Hälsoeffekter av luftföroreningar (2001:2) (av Staxler Lena, Järup Lars, Bellander Tom) 2006-01-12
Skuld, ensamhet och bristande tillit (2001:4) (av Wiklund Per) 2006-01-12
Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg (2002:2) (av Backman Lena, Leijon Ola, Lindberg Magnus, Pernold Gunilla, Petterson Inga-Lill) 2006-01-12
Personalen i fokus vid kvalitetssäkring inom vård och omsorg (2002:3) (av Petterson Inga-Lill, Backman Lena, Leijon Ola, Lindberg Magnus, Pernold Gunilla) 2006-01-12
Skuld, ensamhet och bristande tillit (2001:2) (av Wiklund Per) 2006-01-12