Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Barn, mat och rörelse – ur en skolsköterskas perspektiv (av Etzell Camilla) 2008-01-29
Arbete med mat och rörelse inom mödrahälsovården i resursfattiga områden (av Helena Bergström) 2008-03-10
Samtalet om mat och rörelse på BVC i resursfattiga områden (av Maria Thafvelin) 2008-03-10
Föräldrautbildning för unga gravida. Utvärdering av Xist-modellen 2008-09-23
Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008 (av Rehnberg Clas, Janlöv Nils och Jahangir Khan) 2009-07-06
Hälsofrämjande arbete för asylsökande (av Linander Andrea) 2009-07-13
A model for economic evaluations of metabolic syndrome interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2009-08-10
Vägledande samspel från behov till förändring (av Sundelin Irene) 2009-06-05
Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral (av Pia Åsbring och Jacek Hochwälder) 2009-03-24
Barnrapporten 2009 – en uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser (av Carin Bokedal) 2009-05-13
Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 (av Enheten för miljöhälsa, Institutet för miljömedicin) 2009-08-20
Unga män om porr (av Nigård Pernilla ) 2009-09-11
Bussförares exponering för avgaser (av Annika Carlsson, Nils Plato , Per Gustavsson, Magnus Alderling) 2009-09-23
Att mäta och beskriva sjukfrånvaro – utvecklingen i Stockholms län 1994-2006 (av Kark Malin, Gustavsson Annika, Ahlbom Anders, Allebeck Peter) 2009-09-22
Processbeskrivning av Jämlikhet i hälsa (av Svensson Hanna) 2009-09-10
Stakeholder views on policy options for marketing food and beverages to children (av von Haartman, Filippa) 2009-08-27
EU-DAP 2: Från evidens till praktik (av Charlotte Jansson, Sara Sanchez Del Mazo, Maria Rosaria Galanti) 2009-09-06
Because he's worth it - utvärdering av Järva mansmottagning (av Neves Ekman Gunilla) 2009-09-10
Lägesrapport – Vårdval Stockholm (av Rehnberg Clas, Janlöv Nils, Kahn Jahangir ) 2009-01-09
Studier om närområdets betydelse för barns skador i Stockholms län 2009-01-19
Högt blodtryck i ungdomen ger ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning (av Malin Kark och Finn Rasmussen) 2009-01-21
Förskolegårdar i Bredäng – hur kan utemiljön stimulera till fysisk aktivitet? (av Wikland Maria) 2008-11-03
Regionalt nätverk för hälsofrämjande fysisk aktivitet (av Maria Wikland, Mårten Åhström) 2008-10-10
Att förebygga och minska sjukfrånvaro hos kvinnor genom samtalsstöd i grupp (av Gun Johansson, Marianne Parmsund) 2008-10-02
Aktiverande TV-spel i gruppbostaden (av Bergström Helena) 2008-10-27