Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 469 dokument
Namn Datum
Bra mat- och rörelsevanor i förskolan (av Helena Bergström) 2008-05-14
Utvärdering av korttidspsykoterapier för patienter med miljörelaterade besvär (2007:3) (av Pirjo Savlin och Birgitta Lindelöf) 2008-03-27
Livskunskap. En kartläggning av Stockholms gymnasieskolor (av Olsson Ylva) 2008-03-27
Folkhälsa i regional utvecklingsplanering 2008-04-07
Unga män om porr (av Nigård Pernilla ) 2009-09-11
Bussförares exponering för avgaser (av Annika Carlsson, Nils Plato , Per Gustavsson, Magnus Alderling) 2009-09-23
Att mäta och beskriva sjukfrånvaro – utvecklingen i Stockholms län 1994-2006 (av Kark Malin, Gustavsson Annika, Ahlbom Anders, Allebeck Peter) 2009-09-22
Processbeskrivning av Jämlikhet i hälsa (av Svensson Hanna) 2009-09-10
Stakeholder views on policy options for marketing food and beverages to children (av von Haartman, Filippa) 2009-08-27
EU-DAP 2: Från evidens till praktik (av Charlotte Jansson, Sara Sanchez Del Mazo, Maria Rosaria Galanti) 2009-09-06
Because he's worth it - utvärdering av Järva mansmottagning (av Neves Ekman Gunilla) 2009-09-10
Nytt samtalsunderlag för hälsosamtal på BVC (av Thafvelin Maria, Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta, Sundblom Elinor, Schäfer Elinder Liselotte ) 2009-10-20
Avhandling – Issues of Validity in Longitudinal Studies of Youth Tobacco Use (av Ann Post) 2009-10-20
Hur tillämpas Barnkonventionen inom vård riktad till barn? (av Ludmilla von Zweigbergk) 2009-11-03
Öppna jämförelser – Folkhälsa 2009-10-15
Utvärdering av cykelbanor och cykelfält 1998–2006 (av Trafikkontoret, Stockholms stad) 2009-10-13
Jämställdhet och folkhälsa (av Månsdotter Anna) 2009-10-13
Utvärdering av Terapikolonier (av Nina Larsson, Johan Karlsson och Lene Lindberg) 2009-10-19
A model for economic evaluations of metabolic syndrome interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2009-08-10
Samverkan, delaktighet och kommunikation. Utvärdering av projektet Jämlikhet i hälsa (av Ann-Sofie Bakshi, Marianne Parmander) 2009-02-27
Stop HIV! 2009:1 (av Knöfel Magnusson Anna, Tikkanen Ronny) 2009-03-05
Miljöhälsorapport 2009 (av Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet) 2009-03-12
Avhandling: Economic Evaluation of Public Health Programmes (av Johansson, Pia) 2009-02-02
Högt blodtryck i ungdomen ger ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning (av Malin Kark och Finn Rasmussen) 2009-01-21
Bullerkartläggningar och enkätdata (2008:3) (av Dag Stenkvist, Mats E. Nilsson, Helena Svensson, Rebecca Thorén, Magnus Lindqvist, Weronica Rydoff, Gösta Bluhm, Tom Bellander, Göran Pershagen) 2009-01-27