Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 466 dokument
Namn Datum
Studier om närområdets betydelse för barns skador i Stockholms län 2009-01-19
Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral (av Pia Åsbring och Jacek Hochwälder) 2009-03-24
Barnrapporten 2009 – en uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser (av Carin Bokedal) 2009-05-13
Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 (av Enheten för miljöhälsa, Institutet för miljömedicin) 2009-08-20
Barnen i folkhälsorapporter – Hur mår barn och unga vuxna i Stockholms län? (av Gunnar Åberg, Birgitta Greitz) 2009-03-24
Samverkan, delaktighet och kommunikation. Utvärdering av projektet Jämlikhet i hälsa (av Ann-Sofie Bakshi, Marianne Parmander) 2009-02-27
Stop HIV! 2009:1 (av Knöfel Magnusson Anna, Tikkanen Ronny) 2009-03-05
Miljöhälsorapport 2009 (av Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet) 2009-03-12
Folkhälsoarbete kring mat i ett utsatt bostadsområde (av Marmur Azriela) 2006-10-27
Unplugged! Utvärdering av ett europeiskt ANT-förebyggande program (av Ann-Marie Lindahl och Maria Rosaria Galanti) 2006-11-10
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Linnersjö Anette och Alfredsson Lars) 2006-11-30
Hur skapas bra arbetsförhållanden? (2006:5) (av Waldenström Kerstin och Härenstam Annika) 2006-10-27
Övervikt och fetma hos tioåriga barn i Stockholms län (av Sundblom Elinor) 2006-10-18
Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket (2006:6) (av Nils Plato, Annika Carlsson, Magnus Alderling, Per Gustavsson) 2006-10-20
Vilka grupper söker vård inom psykiatrin? (av Dalman Christina och Wicks Susanne) 2006-10-26
Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? (av Pia Åsbring, Beata Jablonska och Ulrika Skoger) 2007-01-18
Medför övervikt och fetma en ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning? (av Kark Malin, Karnehd Nina och Rasmussen Finn) 2007-01-25
Vilka konsekvenser har psykisk ohälsa för unga människor i ett treårsperspektiv? (av Forsell Yvonne) 2007-01-31
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län (2006:8) (av Trolldal Björn, Svensson Johan, Melinder Jonas och Damström Thakker Kerstin) 2007-01-17
Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor (av Treutiger Britt-Marie) 2006-12-11
Förslag till nationellt program för suicidprevention 2007-01-03
Avhandling: Hairdressers - hand eczema, hair dyes and hand protection (av Marie-Louise Lind) 2007-01-04
Hälsoeffekter av mögelexponering hos svenska FN-soldater i Liberia (2006:3) (av Ingemar Rödin, Bodil Carlstedt-Duke, Gunnel Emenius, Magnus Lindberg, Melinda Cuzner, Marianne van Hage, Magnus Svartengren) 2006-10-17
Barnhälsovårdens årsrapporter 2011-08-24
Att organisera för hållbar utveckling (2006:4) (av Parmsund Marianne) 2006-08-04