Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Avhandling: Economic Evaluation of Public Health Programmes (av Johansson, Pia) 2009-02-02
Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008 (av Rehnberg Clas, Janlöv Nils och Jahangir Khan) 2009-07-06
Hälsofrämjande arbete för asylsökande (av Linander Andrea) 2009-07-13
A model for economic evaluations of metabolic syndrome interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2009-08-10
Vägledande samspel från behov till förändring (av Sundelin Irene) 2009-06-05
Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral (av Pia Åsbring och Jacek Hochwälder) 2009-03-24
Barnrapporten 2009 – en uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser (av Carin Bokedal) 2009-05-13
Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 (av Enheten för miljöhälsa, Institutet för miljömedicin) 2009-08-20
Hälsoprogram för fysisk aktivitet. Hur gjorde vi och hur gick det? (av Sandberg Maria, Ekbom Riitta, Eckerman Ingrid) 2007-12-13
Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor (av Treutiger Britt-Marie) 2006-12-11
Förslag till nationellt program för suicidprevention 2007-01-03
Avhandling: Hairdressers - hand eczema, hair dyes and hand protection (av Marie-Louise Lind) 2007-01-04
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Linnersjö Anette och Alfredsson Lars) 2006-11-30
Hur skapas bra arbetsförhållanden? (2006:5) (av Waldenström Kerstin och Härenstam Annika) 2006-10-27
Folkhälsoarbete kring mat i ett utsatt bostadsområde (av Marmur Azriela) 2006-10-27
Unplugged! Utvärdering av ett europeiskt ANT-förebyggande program (av Ann-Marie Lindahl och Maria Rosaria Galanti) 2006-11-10
Luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införande av rökfri arbetsmiljö (2006:7) (av Inger Kull, Annelie Sandberg, Susanna Melkas) 2007-02-14
Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden (av Bergström Helena, Sandström Ulla, Sundblom Elinor) 2007-03-15
Hälsoremiss (av Sydhoff Jenny) 2007-03-19
Vilka konsekvenser har psykisk ohälsa för unga människor i ett treårsperspektiv? (av Forsell Yvonne) 2007-01-31
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län (2006:8) (av Trolldal Björn, Svensson Johan, Melinder Jonas och Damström Thakker Kerstin) 2007-01-17
Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? (av Pia Åsbring, Beata Jablonska och Ulrika Skoger) 2007-01-18
Medför övervikt och fetma en ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning? (av Kark Malin, Karnehd Nina och Rasmussen Finn) 2007-01-25
Vilka grupper söker vård inom psykiatrin? (av Dalman Christina och Wicks Susanne) 2006-10-26
Skillnader i hälsa bland ensamstående och sammanboende/gifta mödrar i Stockholms län 2002 (av Fritzell Sara, Burström Bo) 2006-08-22