Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2006–2008 (av Burström, Bo; Skarle, Annika; Walander, Anders; Ponce de Leon, Antonio) 2006-05-16
Ten environmental measures 2006-05-16
Luftföroreningar i Stockholms tunnelbana (2006:2) (av Plato Nils, Bigert Carolina, Larsson Britt-Marie, Svartengren Magnus, Gustavsson Per ) 2006-05-24
Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 (av Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet) 2006-06-14
Mat och rörelse på BVC i Stockholms läns landsting (av Maria Thafvelin) 2006-08-21
Hälsa, lärande och trygghet (av Backman Lena, Brunnberg Hans, Servais Sven-Göran) 2006-08-23
Utbildning som förändringsfaktor (av Brunnberg Hans och Sundqvist Kristina) 2006-09-12
Skillnader i hälsa bland ensamstående och sammanboende/gifta mödrar i Stockholms län 2002 (av Fritzell Sara, Burström Bo) 2006-08-22
Barnhälsovårdens årsrapporter 2011-08-24
Att organisera för hållbar utveckling (2006:4) (av Parmsund Marianne) 2006-08-04
Familjestruktur (av Jablonska Beata) 2006-08-18
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län (2006:8) (av Trolldal Björn, Svensson Johan, Melinder Jonas och Damström Thakker Kerstin) 2007-01-17
Hälsa och framtid - delstudie 4 (av Eva Vingård, Måns Waldenström, Frida Bengtsson, Magnus Svartengren, Lena Ekenvall, Gunnel Ahlberg) 2007-06-18
Many ways to improved public health (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-06-19
Kroppsstorlek och fysisk aktivitet – Body Size and Physical Activity (av Marit Eriksson, avdelningen för folkhälsovetenskap, KI) 2007-08-08
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Hedlund Ebba, Linnersjö Anette, Hammar Niklas och Alfredsson Lars) 2007-06-14
Hälsa och framtid - delstudie 1 (av Gun Nise, Lena Ekenvall, Jerker Alberyd, Magnus Svartengren) 2007-05-10
Fem år senare (2007:01, 2007:02) (av Lena Backman) 2007-05-28
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2008–2010 (av Burström, Bo; Walander, Anders; Chen, Peter; Viberg, Inga; Ponce de Leon, Antonio; Reimers, Anne) 2007-06-01
Ekonomisering av kvalitet och arbetsförhållanden inom vård, skola och omsorg (2007:5) (av Ingela Målqvist) 2007-09-14
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Fredin Sanna, Forsberg Birger) 2007-09-18
Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (2007:7) (av Fredrika Rappe) 2007-10-02
Utveckling av utredningsmetoder vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa (2007:06) (av Per Wiklund, Anna Nyberg, Ewa Harris) 2007-09-17
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (av Ingegerd Ericsson vid Lärarutbildningen, Malmö högskola) 2007-08-15
Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län (av Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen,Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun.) 2007-09-13