Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Mat och rörelse på BVC i Stockholms läns landsting (av Maria Thafvelin) 2006-08-21
Hälsa, lärande och trygghet (av Backman Lena, Brunnberg Hans, Servais Sven-Göran) 2006-08-23
Familjestruktur (av Jablonska Beata) 2006-08-18
Nu släpper vi BROMS-en (av Ingvar Rosendahl) 2006-06-30
Barnhälsovårdens årsrapporter 2011-08-24
Att organisera för hållbar utveckling (2006:4) (av Parmsund Marianne) 2006-08-04
Hälsoeffekter av mögelexponering hos svenska FN-soldater i Liberia (2006:3) (av Ingemar Rödin, Bodil Carlstedt-Duke, Gunnel Emenius, Magnus Lindberg, Melinda Cuzner, Marianne van Hage, Magnus Svartengren) 2006-10-17
Övervikt och fetma hos tioåriga barn i Stockholms län (av Sundblom Elinor) 2006-10-18
Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket (2006:6) (av Nils Plato, Annika Carlsson, Magnus Alderling, Per Gustavsson) 2006-10-20
Avhandling: Work and Neck/Shoulder Pain (av Grooten Wim) 2006-10-13
Utbildning som förändringsfaktor (av Brunnberg Hans och Sundqvist Kristina) 2006-09-12
Rapporter från Tillämpad näringslära- en sammanställning 2006-09-12
Egenmaktskolan (av Jeanneau Madeleine, Åsbring Pia, Hochwälder Jacek, Carlberg Magdalena, Upmark Marianne) 2006-09-20
Ekonomisering av kvalitet och arbetsförhållanden inom vård, skola och omsorg (2007:5) (av Ingela Målqvist) 2007-09-14
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Fredin Sanna, Forsberg Birger) 2007-09-18
Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (2007:7) (av Fredrika Rappe) 2007-10-02
Utveckling av utredningsmetoder vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa (2007:06) (av Per Wiklund, Anna Nyberg, Ewa Harris) 2007-09-17
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (av Ingegerd Ericsson vid Lärarutbildningen, Malmö högskola) 2007-08-15
Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län (av Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen,Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun.) 2007-09-13
Vad hände sedan? (2007:4) (av Åkerman Tillegård Helena, Carlstedt-Duke Bodil, Mulder Marie) 2007-09-13
Diabetes i Stockholms län – förekomst och tidstrender (av Carlsson Sofia, Hilding Agneta, Kark Malin, Olssson Lisa, Östenson Claes-Göran, Ahlbom Anders) 2007-11-19
Folkhälsorapport 2007 (av Allebeck Peter, Backhans Mona, Greitz Birgitta, Heimerson Inger, Kark Malin m.fl.) 2007-11-15
Arbetshälsorapport 2007 2007-12-11
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Botkyrka (av Airaksinen Eija) 2007-10-22
Försämrad hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 1998 till 2002 (av Kristina Burström) 2007-09-19