Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 468 dokument
Namn Datum
Familjestruktur (av Jablonska Beata) 2006-08-18
Skillnader i hälsa bland ensamstående och sammanboende/gifta mödrar i Stockholms län 2002 (av Fritzell Sara, Burström Bo) 2006-08-22
Barnhälsovårdens årsrapporter 2011-08-24
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2007–2009 (av Burström, Bo; Skarle, Annika; Walander, Anders; Ponce de Leon, Antonio) 2006-06-15
Samverkan - Gemensam kompetensutveckling för socialtjänst och psykiatri med inriktning på personer med psykiskt funktionshinder (av Forsner Tord, Forsell Yvonne) 2006-06-28
Nu släpper vi BROMS-en (av Ingvar Rosendahl) 2006-06-30
Egenmaktskolan (av Jeanneau Madeleine, Åsbring Pia, Hochwälder Jacek, Carlberg Magdalena, Upmark Marianne) 2006-09-20
Avhandling: Work and Neck/Shoulder Pain (av Grooten Wim) 2006-10-13
Hälsoeffekter av mögelexponering hos svenska FN-soldater i Liberia (2006:3) (av Ingemar Rödin, Bodil Carlstedt-Duke, Gunnel Emenius, Magnus Lindberg, Melinda Cuzner, Marianne van Hage, Magnus Svartengren) 2006-10-17
Rapporter från Tillämpad näringslära- en sammanställning 2006-09-12
Mat och rörelse på BVC i Stockholms läns landsting (av Maria Thafvelin) 2006-08-21
Hälsa, lärande och trygghet (av Backman Lena, Brunnberg Hans, Servais Sven-Göran) 2006-08-23
Utbildning som förändringsfaktor (av Brunnberg Hans och Sundqvist Kristina) 2006-09-12
Vad hände sedan? (2007:4) (av Åkerman Tillegård Helena, Carlstedt-Duke Bodil, Mulder Marie) 2007-09-13
Utveckling av utredningsmetoder vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa (2007:06) (av Per Wiklund, Anna Nyberg, Ewa Harris) 2007-09-17
Ekonomisering av kvalitet och arbetsförhållanden inom vård, skola och omsorg (2007:5) (av Ingela Målqvist) 2007-09-14
Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län (av Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen,Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun.) 2007-09-13
Many ways to improved public health (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-06-19
Kroppsstorlek och fysisk aktivitet – Body Size and Physical Activity (av Marit Eriksson, avdelningen för folkhälsovetenskap, KI) 2007-08-08
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (av Ingegerd Ericsson vid Lärarutbildningen, Malmö högskola) 2007-08-15
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Huddinge (av Forsell Yvonne) 2007-10-05
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Botkyrka (av Airaksinen Eija) 2007-10-22
Diabetes i Stockholms län – förekomst och tidstrender (av Carlsson Sofia, Hilding Agneta, Kark Malin, Olssson Lisa, Östenson Claes-Göran, Ahlbom Anders) 2007-11-19
Kommunernas arbete med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland skolbarnen i Stockholms län (2007:6) (av Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2007-09-24
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Fredin Sanna, Forsberg Birger) 2007-09-18