Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 466 dokument
Namn Datum
Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (2007:7) (av Fredrika Rappe) 2007-10-02
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Hedlund Ebba, Linnersjö Anette, Hammar Niklas och Alfredsson Lars) 2007-06-14
Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (av Skoger Ulrika, Edlund Katarina och Leander Karen) 2008-03-19
Många vägar till bättre folkhälsa (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-04-12
Sjukdomspanoramat i en åldrande befolkning (2007:1) (av Ahlbom Anders och Gustavsson Annika) 2007-04-19
Mäns våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem (av Leander Karen) 2007-04-11
Luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införande av rökfri arbetsmiljö (2006:7) (av Inger Kull, Annelie Sandberg, Susanna Melkas) 2007-02-14
Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden (av Bergström Helena, Sandström Ulla, Sundblom Elinor) 2007-03-15
Hälsoremiss (av Sydhoff Jenny) 2007-03-19
Hälsa och framtid - delstudie 1 (av Gun Nise, Lena Ekenvall, Jerker Alberyd, Magnus Svartengren) 2007-05-10
Fem år senare (2007:01, 2007:02) (av Lena Backman) 2007-05-28
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2008–2010 (av Burström, Bo; Walander, Anders; Chen, Peter; Viberg, Inga; Ponce de Leon, Antonio; Reimers, Anne) 2007-06-01
Avhandling – Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco Uptake In a Cohort of School Children (av Ingvar Rosendahl) 2007-05-08
Avhandling: Cardiovascular disease among professional drivers and subway staff in Stockholm (av Carolina Bigert) 2007-04-23
Psykodynamisk psykoterapi för unga (av Madeleine Jeanneau och Regina Winzer) 2007-04-26
Avhandling – Telephone support for smoking cessation –The Swedish example (av Tanja Tomson) 2007-05-04
Nytt samtalsunderlag för hälsosamtal på BVC (av Thafvelin Maria, Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta, Sundblom Elinor, Schäfer Elinder Liselotte ) 2009-10-20
Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården? (av Ludmilla von Zweigbergk och Lene Lindberg) 2011-11-21
Folkhälsorapport 2011 (av Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl) 2011-12-07
”Har uppnått att kunna lyfta frågan om alkoholvanor generellt, hade inte klarat detta utan dessa utbildningar som Riskbruksprojektet genomfört.” (av Kerstin Damström Thakker) 2012-02-09
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning (av Maria Pihlblad och Gunnar Åberg) 2011-11-16
Hälsofrämjande primärvård (av Bakshi Ann-Sofie och Bokedal Carin) 2011-08-24
Cancer, social position och födelseland (2011:6) (av Tahereh Moradi, Omid Beiki) 2011-08-30
Hjärtinfarkt, social position och födelseland (2011:19) (av Tahereh Moradi, Dong Yang) 2011-09-05
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) - översatta och validerade formulär (av Lene Lindberg, Fia Simon, Magdalena Carlberg) 2012-04-26