Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Kommunernas arbete med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland skolbarnen i Stockholms län (2007:6) (av Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2007-09-24
Utvärdering av närsjukvårdspsykiatri i Huddinge (av Forsell Yvonne) 2007-10-05
Kroppsstorlek och fysisk aktivitet – Body Size and Physical Activity (av Marit Eriksson, avdelningen för folkhälsovetenskap, KI) 2007-08-08
Avhandling: Cardiovascular disease among professional drivers and subway staff in Stockholm (av Carolina Bigert) 2007-04-23
Psykodynamisk psykoterapi för unga (av Madeleine Jeanneau och Regina Winzer) 2007-04-26
Avhandling – Telephone support for smoking cessation –The Swedish example (av Tanja Tomson) 2007-05-04
Sjukdomspanoramat i en åldrande befolkning (2007:1) (av Ahlbom Anders och Gustavsson Annika) 2007-04-19
Mäns våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem (av Leander Karen) 2007-04-11
Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (av Skoger Ulrika, Edlund Katarina och Leander Karen) 2008-03-19
Många vägar till bättre folkhälsa (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-04-12
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Hedlund Ebba, Linnersjö Anette, Hammar Niklas och Alfredsson Lars) 2007-06-14
Hälsa och framtid - delstudie 4 (av Eva Vingård, Måns Waldenström, Frida Bengtsson, Magnus Svartengren, Lena Ekenvall, Gunnel Ahlberg) 2007-06-18
Many ways to improved public health (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-06-19
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2008–2010 (av Burström, Bo; Walander, Anders; Chen, Peter; Viberg, Inga; Ponce de Leon, Antonio; Reimers, Anne) 2007-06-01
Avhandling – Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco Uptake In a Cohort of School Children (av Ingvar Rosendahl) 2007-05-08
Hälsa och framtid - delstudie 1 (av Gun Nise, Lena Ekenvall, Jerker Alberyd, Magnus Svartengren) 2007-05-10
Fem år senare (2007:01, 2007:02) (av Lena Backman) 2007-05-28
Rektorernas betydelse för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan (av Kark Malin, Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2009-11-17
Hälsokommunikatörer i Stockholms län. En utvärdering av projektverksamheten 2010–2011 (av Ulrika Baker, Peter Allebeck) 2012-03-29
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna (av Beata Jablonska) 2012-04-16
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) - översatta och validerade formulär (av Lene Lindberg, Fia Simon, Magdalena Carlberg) 2012-04-26
God vård till alla 2011 (av Erica M Brostedt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL) 2012-03-23
Folkhälsorapport 2011 (av Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl) 2011-12-07
”Har uppnått att kunna lyfta frågan om alkoholvanor generellt, hade inte klarat detta utan dessa utbildningar som Riskbruksprojektet genomfört.” (av Kerstin Damström Thakker) 2012-02-09
Så påverkas folkhälsan i Stockholms län av klimatförändringarna (av My Svensdotter, Elisabet Lindgren) 2012-03-08