Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 468 dokument
Namn Datum
Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (2007:7) (av Fredrika Rappe) 2007-10-02
Försämrad hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 1998 till 2002 (av Kristina Burström) 2007-09-19
Hälsa och framtid - delstudie 4 (av Eva Vingård, Måns Waldenström, Frida Bengtsson, Magnus Svartengren, Lena Ekenvall, Gunnel Ahlberg) 2007-06-18
Många vägar till bättre folkhälsa (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-04-12
Sjukdomspanoramat i en åldrande befolkning (2007:1) (av Ahlbom Anders och Gustavsson Annika) 2007-04-19
Avhandling: Cardiovascular disease among professional drivers and subway staff in Stockholm (av Carolina Bigert) 2007-04-23
Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (av Skoger Ulrika, Edlund Katarina och Leander Karen) 2008-03-19
Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden (av Bergström Helena, Sandström Ulla, Sundblom Elinor) 2007-03-15
Hälsoremiss (av Sydhoff Jenny) 2007-03-19
Mäns våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem (av Leander Karen) 2007-04-11
Fem år senare (2007:01, 2007:02) (av Lena Backman) 2007-05-28
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2008–2010 (av Burström, Bo; Walander, Anders; Chen, Peter; Viberg, Inga; Ponce de Leon, Antonio; Reimers, Anne) 2007-06-01
Hjärtinfarkt i Stockholm län (av Hedlund Ebba, Linnersjö Anette, Hammar Niklas och Alfredsson Lars) 2007-06-14
Hälsa och framtid - delstudie 1 (av Gun Nise, Lena Ekenvall, Jerker Alberyd, Magnus Svartengren) 2007-05-10
Psykodynamisk psykoterapi för unga (av Madeleine Jeanneau och Regina Winzer) 2007-04-26
Avhandling – Telephone support for smoking cessation –The Swedish example (av Tanja Tomson) 2007-05-04
Avhandling – Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco Uptake In a Cohort of School Children (av Ingvar Rosendahl) 2007-05-08
”Har uppnått att kunna lyfta frågan om alkoholvanor generellt, hade inte klarat detta utan dessa utbildningar som Riskbruksprojektet genomfört.” (av Kerstin Damström Thakker) 2012-02-09
Så påverkas folkhälsan i Stockholms län av klimatförändringarna (av My Svensdotter, Elisabet Lindgren) 2012-03-08
God vård till alla 2011 (av Erica M Brostedt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL) 2012-03-23
Folkhälsorapport 2011 (av Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl) 2011-12-07
Hjärtinfarkt, social position och födelseland (2011:19) (av Tahereh Moradi, Dong Yang) 2011-09-05
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning (av Maria Pihlblad och Gunnar Åberg) 2011-11-16
Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården? (av Ludmilla von Zweigbergk och Lene Lindberg) 2011-11-21
Implementering av handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inom Stockholms läns landsting – Hur har det gått? (av Maria Pilblad, Ulrika Skoger Eskner, Pia Åsbring) 2012-06-21