Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Vad hände sedan? (2007:4) (av Åkerman Tillegård Helena, Carlstedt-Duke Bodil, Mulder Marie) 2007-09-13
Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden (av Bergström Helena, Sandström Ulla, Sundblom Elinor) 2007-03-15
Hälsoremiss (av Sydhoff Jenny) 2007-03-19
Mäns våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem (av Leander Karen) 2007-04-11
Luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införande av rökfri arbetsmiljö (2006:7) (av Inger Kull, Annelie Sandberg, Susanna Melkas) 2007-02-14
Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? (av Pia Åsbring, Beata Jablonska och Ulrika Skoger) 2007-01-18
Medför övervikt och fetma en ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning? (av Kark Malin, Karnehd Nina och Rasmussen Finn) 2007-01-25
Vilka konsekvenser har psykisk ohälsa för unga människor i ett treårsperspektiv? (av Forsell Yvonne) 2007-01-31
Psykodynamisk psykoterapi för unga (av Madeleine Jeanneau och Regina Winzer) 2007-04-26
Avhandling – Telephone support for smoking cessation –The Swedish example (av Tanja Tomson) 2007-05-04
Avhandling – Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco Uptake In a Cohort of School Children (av Ingvar Rosendahl) 2007-05-08
Avhandling: Cardiovascular disease among professional drivers and subway staff in Stockholm (av Carolina Bigert) 2007-04-23
Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (av Skoger Ulrika, Edlund Katarina och Leander Karen) 2008-03-19
Många vägar till bättre folkhälsa (av Liljegren Magnus, Bolin Anders) 2007-04-12
Sjukdomspanoramat i en åldrande befolkning (2007:1) (av Ahlbom Anders och Gustavsson Annika) 2007-04-19
Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS) (av Britta Alin Åkerman) 2011-06-29
Enkäter – en underskattad felkälla (av Andrea Friedl, Maria Wikland, Beata Jablonska) 2011-08-17
Hälsofrämjande primärvård (av Bakshi Ann-Sofie och Bokedal Carin) 2011-08-24
Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17) (av Mona Backhans, Andreas Lundin, Tomas Hemmingsson) 2011-08-10
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010 (2011:15) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv) 2011-06-30
A model for economic evaluations of smoking cessation interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2006-08-10
Samband mellan konflikter på arbetet och depression (2011:16) (av Ulrich Stoetzer) 2011-06-27
Folkhälsorapport 2011 (av Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl) 2011-12-07
”Har uppnått att kunna lyfta frågan om alkoholvanor generellt, hade inte klarat detta utan dessa utbildningar som Riskbruksprojektet genomfört.” (av Kerstin Damström Thakker) 2012-02-09
Så påverkas folkhälsan i Stockholms län av klimatförändringarna (av My Svensdotter, Elisabet Lindgren) 2012-03-08