Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården? (av Ludmilla von Zweigbergk och Lene Lindberg) 2011-11-21
Cancer, social position och födelseland (2011:6) (av Tahereh Moradi, Omid Beiki) 2011-08-30
Hjärtinfarkt, social position och födelseland (2011:19) (av Tahereh Moradi, Dong Yang) 2011-09-05
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning (av Maria Pihlblad och Gunnar Åberg) 2011-11-16
Sjukdomspanoramat i Stockholm – idag och i framtiden (2010:25) (av Karin Modig, Anders Ahlbom och Tomas Andersson) 2011-03-11
Vetenskaplig översiktsrapport Sluta-Röka-Linjen 2011-03-29
Det sociala ursprungets betydelse för levnadsvanor och hälsa (av Daniel Falkstedt, Karin Engström, Peeter Fredlund, Tomas Hemmingsson) 2011-03-30
Hälsokommunikatörsutbildning 2010 (av Jenny Sydhoff, Tuula Ainetdin, Barbro Eriksson, Gunilla Wilsby) 2011-03-04
Självmord i Europa och världen (2009:21) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2008 (2010:29) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-04
Självmord i Europa och världen (2010:31) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2011-02-04
"Att få vara precis som jag är" (av Ulrika Eskner Skoger) 2011-05-24
Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg (2011:11) (av Ingela Målqvist, Carl Åborg, Mikael Forsman) 2012-02-09
Hälsoenkät 2010 – teknisk rapport (2011:9) (av Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund) 2011-06-14
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2011-05-24
Alkoholproblem, regionalt vårdprogram 2007 2009-04-04
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) (av Malin Kark, Anders Hjern, Finn Rasmussen) 2011-04-18
Rökfri Ramadan (av Farida al-Abani, Barbro Eriksson, Teresa Tael och Asgeir R. Helgason) 2011-04-27
God vård till alla 2011 (av Erica M Brostedt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL) 2012-03-23
Hälsofrämjande gruppbostad – Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program (2013:5) (av Helena Bergström, Ida Gråhed, Elinor Sundblom, Maria Hagströmer, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-19
SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet Läsåret 2012/13 (av Emma Patterson, Ulrika Brunn, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-25
Ny studie om svenska befolkningens inställning till fetma (av Lena M. Hansson, Finn Rasmussen) 2013-11-28
Övervikt och ökad risk för sjukersättning (av Malin Kark, Kristian Neovius, Finn Rasmussen) 2013-10-28
Hälsa och framtid i kommuner och landsting (av Magnus Svartengren, Ulrich Stoetzer, Marianne Parmsund, Tomas Eriksson, Åsa Stöllman, Eva Vingård) 2013-05-07
Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 (av Antonios Georgelis, Anne-Sophie Merritt, Niklas Andersson, Tom Bellander) 2013-09-19