Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 466 dokument
Namn Datum
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser – behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. (av Gunilla Bergh, Anneli Martilla, Bo Burström) 2012-06-04
Implementering av handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inom Stockholms läns landsting – Hur har det gått? (av Maria Pilblad, Ulrika Skoger Eskner, Pia Åsbring) 2012-06-21
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna (av Beata Jablonska) 2012-04-16
Så påverkas folkhälsan i Stockholms län av klimatförändringarna (av My Svensdotter, Elisabet Lindgren) 2012-03-08
God vård till alla 2011 (av Erica M Brostedt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL) 2012-03-23
Hälsokommunikatörer i Stockholms län. En utvärdering av projektverksamheten 2010–2011 (av Ulrika Baker, Peter Allebeck) 2012-03-29
Enkäter – en underskattad felkälla (av Andrea Friedl, Maria Wikland, Beata Jablonska) 2011-08-17
Rökfri Ramadan (av Farida al-Abani, Barbro Eriksson, Teresa Tael och Asgeir R. Helgason) 2011-04-27
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2011-05-24
"Att få vara precis som jag är" (av Ulrika Eskner Skoger) 2011-05-24
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) (av Malin Kark, Anders Hjern, Finn Rasmussen) 2011-04-18
Vetenskaplig översiktsrapport Sluta-Röka-Linjen 2011-03-29
Det sociala ursprungets betydelse för levnadsvanor och hälsa (av Daniel Falkstedt, Karin Engström, Peeter Fredlund, Tomas Hemmingsson) 2011-03-30
Alkoholproblem, regionalt vårdprogram 2007 2009-04-04
Samband mellan konflikter på arbetet och depression (2011:16) (av Ulrich Stoetzer) 2011-06-27
Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17) (av Mona Backhans, Andreas Lundin, Tomas Hemmingsson) 2011-08-10
Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS) (av Britta Alin Åkerman) 2011-06-29
A model for economic evaluations of smoking cessation interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2006-08-10
Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg (2011:11) (av Ingela Målqvist, Carl Åborg, Mikael Forsman) 2012-02-09
Hälsoenkät 2010 – teknisk rapport (2011:9) (av Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund) 2011-06-14
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010 (2011:15) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv) 2011-06-30
Föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor – Behov och vetenskapligt belägg (av Frida Gustafsson, Helena Bjermo, Finn Rasmussen) 2014-03-07
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner (av Ásgeir R. Helgason, Ann Post) 2014-02-21
Elevhälsans arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR 2014-03-21
Fem år med husläkarsystemet (av Cecilia Dahlgren, Hilja Brorsson, Sofia Sverèus, Fanny Goude och Clas Rehnberg) 2014-01-10