Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 468 dokument
Namn Datum
Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län (av Clas Rehnberg och Sofia Sverèus) 2012-06-29
Patientenkät till barn – ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga. En pilotstudie (av Ludmilla von Zweigbergk) 2012-09-24
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser – behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. (av Gunilla Bergh, Anneli Martilla, Bo Burström) 2012-06-04
Hälsokommunikatörer i Stockholms län. En utvärdering av projektverksamheten 2010–2011 (av Ulrika Baker, Peter Allebeck) 2012-03-29
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna (av Beata Jablonska) 2012-04-16
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) - översatta och validerade formulär (av Lene Lindberg, Fia Simon, Magdalena Carlberg) 2012-04-26
Cancer, social position och födelseland (2011:6) (av Tahereh Moradi, Omid Beiki) 2011-08-30
"Att få vara precis som jag är" (av Ulrika Eskner Skoger) 2011-05-24
Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg (2011:11) (av Ingela Målqvist, Carl Åborg, Mikael Forsman) 2012-02-09
Hälsoenkät 2010 – teknisk rapport (2011:9) (av Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund) 2011-06-14
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2011-05-24
Alkoholproblem, regionalt vårdprogram 2007 2009-04-04
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) (av Malin Kark, Anders Hjern, Finn Rasmussen) 2011-04-18
Rökfri Ramadan (av Farida al-Abani, Barbro Eriksson, Teresa Tael och Asgeir R. Helgason) 2011-04-27
Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS) (av Britta Alin Åkerman) 2011-06-29
Enkäter – en underskattad felkälla (av Andrea Friedl, Maria Wikland, Beata Jablonska) 2011-08-17
Hälsofrämjande primärvård (av Bakshi Ann-Sofie och Bokedal Carin) 2011-08-24
Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17) (av Mona Backhans, Andreas Lundin, Tomas Hemmingsson) 2011-08-10
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010 (2011:15) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv) 2011-06-30
A model for economic evaluations of smoking cessation interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2006-08-10
Samband mellan konflikter på arbetet och depression (2011:16) (av Ulrich Stoetzer) 2011-06-27
Elevhälsans arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR 2014-03-21
Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa - Var söker de hjälp inom landstingsvården? En jämförelse med andra åldersgrupper (av Kyriaki Kosidou, Eija Airaksinen, Henrik Dal, Nina Åsbring, Christina Dalman) 2014-04-07
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län (av Bo Burström, Kristina Burström, Diana Corman) 2014-05-12
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner (av Ásgeir R. Helgason, Ann Post) 2014-02-21