Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Hållbara arbetsförhållanden? (av Eva Bernmark, ergonom, tekn. dr, Anders Lundin, civilingenjör, yrkeshygieniker, Mikael Forsman, docent belastningsergonomi, projektledare) 2012-10-17
Arbetshälsorapport 2012 (av Tomas Hemmingsson, Mona Backhans, Alma Sörberg, Allan Toomingas.) 2012-11-22
Vilka kontaktar Alkohollinjen för att få stöd för förändring av sina alkoholvanor och hur uppfattar de bemötandet? Resultat från baslinjeintervjuer. 2012:3 (av Nelleke Heinemans, Kerstin Damström Thakker) 2012-11-29
Patientenkät till barn – ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga. En pilotstudie (av Ludmilla von Zweigbergk) 2012-09-24
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser – behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. (av Gunilla Bergh, Anneli Martilla, Bo Burström) 2012-06-04
Implementering av handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inom Stockholms läns landsting – Hur har det gått? (av Maria Pilblad, Ulrika Skoger Eskner, Pia Åsbring) 2012-06-21
Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län (av Clas Rehnberg och Sofia Sverèus) 2012-06-29
Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården? (av Ludmilla von Zweigbergk och Lene Lindberg) 2011-11-21
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010 (2011:15) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv) 2011-06-30
A model for economic evaluations of smoking cessation interventions – Technical report (av Johansson, Pia) 2006-08-10
Samband mellan konflikter på arbetet och depression (2011:16) (av Ulrich Stoetzer) 2011-06-27
Hälsoenkät 2010 – teknisk rapport (2011:9) (av Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund) 2011-06-14
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2011-05-24
"Att få vara precis som jag är" (av Ulrika Eskner Skoger) 2011-05-24
Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg (2011:11) (av Ingela Målqvist, Carl Åborg, Mikael Forsman) 2012-02-09
Cancer, social position och födelseland (2011:6) (av Tahereh Moradi, Omid Beiki) 2011-08-30
Hjärtinfarkt, social position och födelseland (2011:19) (av Tahereh Moradi, Dong Yang) 2011-09-05
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning (av Maria Pihlblad och Gunnar Åberg) 2011-11-16
Hälsofrämjande primärvård (av Bakshi Ann-Sofie och Bokedal Carin) 2011-08-24
Arbetslöshet och psykisk ohälsa – två kohortstudier (2011:17) (av Mona Backhans, Andreas Lundin, Tomas Hemmingsson) 2011-08-10
Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS) (av Britta Alin Åkerman) 2011-06-29
Enkäter – en underskattad felkälla (av Andrea Friedl, Maria Wikland, Beata Jablonska) 2011-08-17
Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting (av Sofia Sveréus, Sofi Bergfors, Cecilia Dahlgren och Clas Rehnberg) 2014-05-21
Områdesskillnader i undvikbar slutenvård i Stockholms län 2008-2011 (av Diana Corman, Daniel Bruce, Bo Burström) 2014-06-17
An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline (av Nelleke Heinemans, Mats Toftgård, Kerstin Damström-Thakker, Maria Rosaria Galanti) 2014-06-23