Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Tobakspolicy i skolan - en litteraturöversikt (av Elin Jonsson, Rosaria Galanti) 2013-09-25
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner (av Ásgeir R. Helgason, Ann Post) 2014-02-21
Elevhälsans arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR 2014-03-21
Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa - Var söker de hjälp inom landstingsvården? En jämförelse med andra åldersgrupper (av Kyriaki Kosidou, Eija Airaksinen, Henrik Dal, Nina Åsbring, Christina Dalman) 2014-04-07
Föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor – Behov och vetenskapligt belägg (av Frida Gustafsson, Helena Bjermo, Finn Rasmussen) 2014-03-07
Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder 2013-12-18
Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder (av Jeroen de Munter, Helena Bjermo, Mattias Norrbäck, Gunilla Wilsby, Finn Rasmussen) 2013-12-23
Fem år med husläkarsystemet (av Cecilia Dahlgren, Hilja Brorsson, Sofia Sverèus, Fanny Goude och Clas Rehnberg) 2014-01-10
Implementering av handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inom Stockholms läns landsting – Hur har det gått? (av Maria Pilblad, Ulrika Skoger Eskner, Pia Åsbring) 2012-06-21
Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län (av Clas Rehnberg och Sofia Sverèus) 2012-06-29
Patientenkät till barn – ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga. En pilotstudie (av Ludmilla von Zweigbergk) 2012-09-24
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser – behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. (av Gunilla Bergh, Anneli Martilla, Bo Burström) 2012-06-04
Hälsokommunikatörer i Stockholms län. En utvärdering av projektverksamheten 2010–2011 (av Ulrika Baker, Peter Allebeck) 2012-03-29
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna (av Beata Jablonska) 2012-04-16
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) - översatta och validerade formulär (av Lene Lindberg, Fia Simon, Magdalena Carlberg) 2012-04-26
Patientstatistik 2011 (av Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti, Markus Alderling) 2012-12-20
Att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland skolbarn – Utvärdering och lärdomar från Österåkerprojektet (av Nelleke Heinemans, Maria Hagströmer, Jan Hagberg, Åsa Norman, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-01-17
Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor (av Axelina Rydnert, Kerstin Troedsson) 2013-04-30
Hälsorisker vid exponering för polypropylenfibrer vid tunnelarbete (av Andreas Viklund, Mattias Sjöström) 2012-12-19
Hållbara arbetsförhållanden? (av Eva Bernmark, ergonom, tekn. dr, Anders Lundin, civilingenjör, yrkeshygieniker, Mikael Forsman, docent belastningsergonomi, projektledare) 2012-10-17
Arbetshälsorapport 2012 (av Tomas Hemmingsson, Mona Backhans, Alma Sörberg, Allan Toomingas.) 2012-11-22
Vilka kontaktar Alkohollinjen för att få stöd för förändring av sina alkoholvanor och hur uppfattar de bemötandet? Resultat från baslinjeintervjuer. 2012:3 (av Nelleke Heinemans, Kerstin Damström Thakker) 2012-11-29
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2008 (2010:30) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-10
Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg (2009:24) (av Marianne Parmsund, Magnus Alderling, Ingela Målqvist, Carl Åborg) 2010-02-19
Att främja jämlikhet i hälsa. Avslutande utvärdering av projektet Jämlikhet i hälsa i Nynäshamns kommun (av Ann-Sofie Bakshi och Miriam Eliasson) 2010-02-11