Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 466 dokument
Namn Datum
Ny studie om svenska befolkningens inställning till fetma (av Lena M. Hansson, Finn Rasmussen) 2013-11-28
Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder 2013-12-18
Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder (av Jeroen de Munter, Helena Bjermo, Mattias Norrbäck, Gunilla Wilsby, Finn Rasmussen) 2013-12-23
An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline (av Nelleke Heinemans, Mats Toftgård, Kerstin Damström-Thakker, Maria Rosaria Galanti) 2014-06-23
Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting (av Sanna Fredin) 2014-06-26
Datakällor om barns längd och vikt i skolan (av Helena Bjermo, Finn Rasmussen) 2014-06-27
Områdesskillnader i undvikbar slutenvård i Stockholms län 2008-2011 (av Diana Corman, Daniel Bruce, Bo Burström) 2014-06-17
Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa - Var söker de hjälp inom landstingsvården? En jämförelse med andra åldersgrupper (av Kyriaki Kosidou, Eija Airaksinen, Henrik Dal, Nina Åsbring, Christina Dalman) 2014-04-07
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län (av Bo Burström, Kristina Burström, Diana Corman) 2014-05-12
Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting (av Sofia Sveréus, Sofi Bergfors, Cecilia Dahlgren och Clas Rehnberg) 2014-05-21
SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet Läsåret 2012/13 (av Emma Patterson, Ulrika Brunn, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-25
Vilka kontaktar Alkohollinjen för att få stöd för förändring av sina alkoholvanor och hur uppfattar de bemötandet? Resultat från baslinjeintervjuer. 2012:3 (av Nelleke Heinemans, Kerstin Damström Thakker) 2012-11-29
Hälsorisker vid exponering för polypropylenfibrer vid tunnelarbete (av Andreas Viklund, Mattias Sjöström) 2012-12-19
Patientstatistik 2011 (av Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti, Markus Alderling) 2012-12-20
Arbetshälsorapport 2012 (av Tomas Hemmingsson, Mona Backhans, Alma Sörberg, Allan Toomingas.) 2012-11-22
Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län (av Clas Rehnberg och Sofia Sverèus) 2012-06-29
Patientenkät till barn – ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga. En pilotstudie (av Ludmilla von Zweigbergk) 2012-09-24
Hållbara arbetsförhållanden? (av Eva Bernmark, ergonom, tekn. dr, Anders Lundin, civilingenjör, yrkeshygieniker, Mikael Forsman, docent belastningsergonomi, projektledare) 2012-10-17
Tobakspolicy i skolan - en litteraturöversikt (av Elin Jonsson, Rosaria Galanti) 2013-09-25
Övervikt och ökad risk för sjukersättning (av Malin Kark, Kristian Neovius, Finn Rasmussen) 2013-10-28
Hälsofrämjande gruppbostad – Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program (2013:5) (av Helena Bergström, Ida Gråhed, Elinor Sundblom, Maria Hagströmer, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-19
Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 (av Antonios Georgelis, Anne-Sophie Merritt, Niklas Andersson, Tom Bellander) 2013-09-19
Att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland skolbarn – Utvärdering och lärdomar från Österåkerprojektet (av Nelleke Heinemans, Maria Hagströmer, Jan Hagberg, Åsa Norman, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-01-17
Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor (av Axelina Rydnert, Kerstin Troedsson) 2013-04-30
Hälsa och framtid i kommuner och landsting (av Magnus Svartengren, Ulrich Stoetzer, Marianne Parmsund, Tomas Eriksson, Åsa Stöllman, Eva Vingård) 2013-05-07