Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län (av Bo Burström, Kristina Burström, Diana Corman) 2014-05-12
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner (av Ásgeir R. Helgason, Ann Post) 2014-02-21
Elevhälsans arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR 2014-03-21
Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa - Var söker de hjälp inom landstingsvården? En jämförelse med andra åldersgrupper (av Kyriaki Kosidou, Eija Airaksinen, Henrik Dal, Nina Åsbring, Christina Dalman) 2014-04-07
Alkoholutvecklingen i Stockholms län 2004-2012 (av Kozma Ahacic och Peter Allebeck) 2014-09-19
Att stärka barns rättigheter som närstående (av Ludmilla von Zweigbergk, Annika Bäck och Maria Pilblad) 2014-09-30
Uppföljning av handlingsprogram övervikt och fetma 2014-09-30
Geografiska variationer i övervikt och fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet i Stockholms län (av Finn Rasmussen, Helena Bjermo, Malin Kark och Per Tynelius) 2014-09-10
Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting (av Sanna Fredin) 2014-06-26
Datakällor om barns längd och vikt i skolan (av Helena Bjermo, Finn Rasmussen) 2014-06-27
Tobakspolicy i skolan (av Josefine Nilsson, Maria Rosaria Galanti och Maria Paola Caria) 2014-09-02
Föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor – Behov och vetenskapligt belägg (av Frida Gustafsson, Helena Bjermo, Finn Rasmussen) 2014-03-07
Hälsa och framtid i kommuner och landsting (av Magnus Svartengren, Ulrich Stoetzer, Marianne Parmsund, Tomas Eriksson, Åsa Stöllman, Eva Vingård) 2013-05-07
Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 (av Antonios Georgelis, Anne-Sophie Merritt, Niklas Andersson, Tom Bellander) 2013-09-19
Tobakspolicy i skolan - en litteraturöversikt (av Elin Jonsson, Rosaria Galanti) 2013-09-25
Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor (av Axelina Rydnert, Kerstin Troedsson) 2013-04-30
Hälsorisker vid exponering för polypropylenfibrer vid tunnelarbete (av Andreas Viklund, Mattias Sjöström) 2012-12-19
Patientstatistik 2011 (av Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti, Markus Alderling) 2012-12-20
Att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland skolbarn – Utvärdering och lärdomar från Österåkerprojektet (av Nelleke Heinemans, Maria Hagströmer, Jan Hagberg, Åsa Norman, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-01-17
Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder 2013-12-18
Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder (av Jeroen de Munter, Helena Bjermo, Mattias Norrbäck, Gunilla Wilsby, Finn Rasmussen) 2013-12-23
Fem år med husläkarsystemet (av Cecilia Dahlgren, Hilja Brorsson, Sofia Sverèus, Fanny Goude och Clas Rehnberg) 2014-01-10
Ny studie om svenska befolkningens inställning till fetma (av Lena M. Hansson, Finn Rasmussen) 2013-11-28
Övervikt och ökad risk för sjukersättning (av Malin Kark, Kristian Neovius, Finn Rasmussen) 2013-10-28
Hälsofrämjande gruppbostad – Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program (2013:5) (av Helena Bergström, Ida Gråhed, Elinor Sundblom, Maria Hagströmer, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-19