Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet Läsåret 2012/13 (av Emma Patterson, Ulrika Brunn, Liselotte Schäfer Elinder) 2013-11-25
Rökfri Ramadan (av Farida al-Abani, Barbro Eriksson, Teresa Tael och Asgeir R. Helgason) 2011-04-27
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010 (av Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf.) 2010-05-21
Nyblivna pappors syn på information och stöd från BVC (2010:11) (av Annelie Alexander) 2010-05-20
Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa (av Lena kanström, Gianna Zamaro, Claes Sjöstedt, Geoff Green) 2010-06-08
Epilepsi i Stockholms län (2010:8) (av Cecilia Adelöw, Anders Ahlbom och Torbjörn Tomson) 2010-04-12
Bemötandet av unga vuxna med psykisk ohälsa vid vårdcentralen. Läkares erfarenheter och uppfattningar (av Pia Åsbring) 2010-02-25
Skolprojektet (av Britta Alin Åkerman och Helena björk) 2010-03-15
Styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet i hemtjänsten (2010:10) (av Ingela Målqvist) 2010-03-16
SOTIS – Samtal Om Tobak I Skolan 2010-09-22
Motiverande samtal med ungdomar – Stöd vid rådgivning om levnadsvanor (av Liria Ortiz) 2010-09-22
Högstadieelevers föräldra- och kamratrelationer: samband med hälsa och levnadsvanor (av Nelleke Heinemans och Lene Lindberg) 2010-10-11
I väntan på Love (av Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta , Jablonska Beata, Larsson Nils och Wallin Hanna) 2010-09-22
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2011–2013 (av Bo Burström, Anders Walander, Inga Viberg, Daniel Bruce, Janne Agerholm, Antonio Ponce de Leon) 2010-06-10
Öppna jämförelser folkhälsa – Stockholms län 2010-06-30
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm (2010:12) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv, Jahangir Khan, Jonatan Lundgren) 2010-07-06
Sjukvård under sista levnadstiden: Sociala skillnader i vårdkontakter och vårdkostnader (av Anders Walander) 2010-02-16
Friska barn – Delrapport (av Andrea Friedl, Maria Wikland) 2009-12-22
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
The Internet and Suicidality (2010:21) (av Tony Durkee) 2011-03-01
Health Technology Assessment (HTA) och ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder (av Niklas Zethraeus) 2009-12-17
Utvärdering av implementeringsprocessen för "Ung & Sund i Sigtuna kommun" och folkhälsoprojektet i "Ett gott liv för alla i Upplands Väsby kommun" (av Susanne Zetterquist, Elisabeth Jansson, Ove Karlsson Westman, Per Tillgren) 2009-11-30
Utvärdering av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms län (av Johan Karlsson och Lene Lindberg) 2009-12-16
Skolprojektet – Förebyggande av psykisk ohälsa och självmordshandlingar vid gymnasieskolor inom SLL (av Helena Björk, Britta Alin-Åkerman) 2009-12-16
Hälsofrämjande gruppbostad Delrapport - Beskrivning av genomförande och utvärdering (av Helena Bergström) 2010-02-11