Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Hälsofrämjande gruppbostad Delrapport - Beskrivning av genomförande och utvärdering (av Helena Bergström) 2010-02-11
Föräldrastöd till hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet - en kunskapsöversikt (av Filippa von Haartman, Elinor Sundblom och Liselotte Schäfer-Elinder) 2010-01-15
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
The Internet and Suicidality (2010:21) (av Tony Durkee) 2011-03-01
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Skolprojektet (av Britta Alin Åkerman och Helena björk) 2010-03-15
Styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet i hemtjänsten (2010:10) (av Ingela Målqvist) 2010-03-16
Epilepsi i Stockholms län (2010:8) (av Cecilia Adelöw, Anders Ahlbom och Torbjörn Tomson) 2010-04-12
Bemötandet av unga vuxna med psykisk ohälsa vid vårdcentralen. Läkares erfarenheter och uppfattningar (av Pia Åsbring) 2010-02-25
Kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Erik Espman, Peter Allebeck) 2010-02-12
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård: Evidens och erfarenheter (av Lena Nederfeldt, Peter Allebeck) 2010-02-16
Sjukvård under sista levnadstiden: Sociala skillnader i vårdkontakter och vårdkostnader (av Anders Walander) 2010-02-16
Nytt samtalsunderlag för hälsosamtal på BVC (av Thafvelin Maria, Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta, Sundblom Elinor, Schäfer Elinder Liselotte ) 2009-10-20
Avhandling – Issues of Validity in Longitudinal Studies of Youth Tobacco Use (av Ann Post) 2009-10-20
Hur tillämpas Barnkonventionen inom vård riktad till barn? (av Ludmilla von Zweigbergk) 2009-11-03
Öppna jämförelser – Folkhälsa 2009-10-15
Utvärdering av cykelbanor och cykelfält 1998–2006 (av Trafikkontoret, Stockholms stad) 2009-10-13
Jämställdhet och folkhälsa (av Månsdotter Anna) 2009-10-13
Utvärdering av Terapikolonier (av Nina Larsson, Johan Karlsson och Lene Lindberg) 2009-10-19
Skolprojektet – Förebyggande av psykisk ohälsa och självmordshandlingar vid gymnasieskolor inom SLL (av Helena Björk, Britta Alin-Åkerman) 2009-12-16
Health Technology Assessment (HTA) och ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder (av Niklas Zethraeus) 2009-12-17
Friska barn – Delrapport (av Andrea Friedl, Maria Wikland) 2009-12-22
Utvärdering av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms län (av Johan Karlsson och Lene Lindberg) 2009-12-16
Fokusrapport – Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa (av Forsell Yvonne, Airaksinen Eija, Disheden Ylva) 2009-11-12
Rektorernas betydelse för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan (av Kark Malin, Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2009-11-17