Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 469 dokument
Namn Datum
Alkoholproblem, regionalt vårdprogram 2007 2009-04-04
Styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet i hemtjänsten (2010:10) (av Ingela Målqvist) 2010-03-16
Epilepsi i Stockholms län (2010:8) (av Cecilia Adelöw, Anders Ahlbom och Torbjörn Tomson) 2010-04-12
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010 (av Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf.) 2010-05-21
Skolprojektet (av Britta Alin Åkerman och Helena björk) 2010-03-15
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård: Evidens och erfarenheter (av Lena Nederfeldt, Peter Allebeck) 2010-02-16
Sjukvård under sista levnadstiden: Sociala skillnader i vårdkontakter och vårdkostnader (av Anders Walander) 2010-02-16
Bemötandet av unga vuxna med psykisk ohälsa vid vårdcentralen. Läkares erfarenheter och uppfattningar (av Pia Åsbring) 2010-02-25
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm (2010:12) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv, Jahangir Khan, Jonatan Lundgren) 2010-07-06
I väntan på Love (av Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta , Jablonska Beata, Larsson Nils och Wallin Hanna) 2010-09-22
SOTIS – Samtal Om Tobak I Skolan 2010-09-22
Öppna jämförelser folkhälsa – Stockholms län 2010-06-30
Nyblivna pappors syn på information och stöd från BVC (2010:11) (av Annelie Alexander) 2010-05-20
Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa (av Lena kanström, Gianna Zamaro, Claes Sjöstedt, Geoff Green) 2010-06-08
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2011–2013 (av Bo Burström, Anders Walander, Inga Viberg, Daniel Bruce, Janne Agerholm, Antonio Ponce de Leon) 2010-06-10
Kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Erik Espman, Peter Allebeck) 2010-02-12
Skolprojektet – Förebyggande av psykisk ohälsa och självmordshandlingar vid gymnasieskolor inom SLL (av Helena Björk, Britta Alin-Åkerman) 2009-12-16
Health Technology Assessment (HTA) och ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder (av Niklas Zethraeus) 2009-12-17
Friska barn – Delrapport (av Andrea Friedl, Maria Wikland) 2009-12-22
Utvärdering av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms län (av Johan Karlsson och Lene Lindberg) 2009-12-16
Fokusrapport – Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa (av Forsell Yvonne, Airaksinen Eija, Disheden Ylva) 2009-11-12
Rektorernas betydelse för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan (av Kark Malin, Modig Wennerstad Karin, Tholin Sanna, Rasmussen Finn) 2009-11-17
Utvärdering av implementeringsprocessen för "Ung & Sund i Sigtuna kommun" och folkhälsoprojektet i "Ett gott liv för alla i Upplands Väsby kommun" (av Susanne Zetterquist, Elisabeth Jansson, Ove Karlsson Westman, Per Tillgren) 2009-11-30
Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg (2009:24) (av Marianne Parmsund, Magnus Alderling, Ingela Målqvist, Carl Åborg) 2010-02-19
Att främja jämlikhet i hälsa. Avslutande utvärdering av projektet Jämlikhet i hälsa i Nynäshamns kommun (av Ann-Sofie Bakshi och Miriam Eliasson) 2010-02-11