Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus (av Erik Espman, Peter Allebeck) 2010-02-12
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård: Evidens och erfarenheter (av Lena Nederfeldt, Peter Allebeck) 2010-02-16
Att främja jämlikhet i hälsa. Avslutande utvärdering av projektet Jämlikhet i hälsa i Nynäshamns kommun (av Ann-Sofie Bakshi och Miriam Eliasson) 2010-02-11
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Föräldrastöd till hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet - en kunskapsöversikt (av Filippa von Haartman, Elinor Sundblom och Liselotte Schäfer-Elinder) 2010-01-15
Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg (2009:24) (av Marianne Parmsund, Magnus Alderling, Ingela Målqvist, Carl Åborg) 2010-02-19
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2008 (2010:30) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-10
Självmord i Europa och världen (2009:21) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2008 (2010:29) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-04
Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län (av Christina Lindholm, Gunilla Björklund, Anna Ekmer, Karin Engström ) 2010-02-23
God vård i Stockholm 2010 (av Bogestam Nadja, Forsberg Birger, Bokedal Carin och Almgren Birgitta) 2011-01-25
Barns och ungdomars hälsa 2010 (av Bokedal Carin) 2011-01-25
Bästa listan 2011 – Best practice i folkhälsoarbete (av Viktoria Jonze, Hanna Wallin) 2011-01-27
Det sociala ursprungets betydelse för levnadsvanor och hälsa (av Daniel Falkstedt, Karin Engström, Peeter Fredlund, Tomas Hemmingsson) 2011-03-30
Alkoholproblem, regionalt vårdprogram 2007 2009-04-04
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) (av Malin Kark, Anders Hjern, Finn Rasmussen) 2011-04-18
Vetenskaplig översiktsrapport Sluta-Röka-Linjen 2011-03-29
Självmord i Europa och världen (2010:31) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2011-02-04
Hälsokommunikatörsutbildning 2010 (av Jenny Sydhoff, Tuula Ainetdin, Barbro Eriksson, Gunilla Wilsby) 2011-03-04
Sjukdomspanoramat i Stockholm – idag och i framtiden (2010:25) (av Karin Modig, Anders Ahlbom och Tomas Andersson) 2011-03-11
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009 (av Mine Yazar, Anne-Sophie Merritt, Tom Bellander) 2011-01-21
Friska barn – Slutrapport (2010:17) (av Maria Wikland, Andrea Friedl, Ulla Wihlman, Gunilla Wilsby) 2010-12-06
Alkoholvanor bland besökare på Ungdoms- och Sesammottagningar i Stockholms län (av Kerstin Damström Thakker, Annelie Alexander, Lise-Lott Sahlberg och Marta Hansson Bocangel) 2010-12-14
De egna alkoholvanornas värde (av Kerstin Damström-Thakker, Björn Trolldal, Johan Svensson, Sveinbjörn Kristjansson) 2010-12-16
Information istället för piller mot smärta (av Anna Aro, Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) 2010-11-09