Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 460 dokument
Namn Datum
Utvärdering av implementeringsprocessen för "Ung & Sund i Sigtuna kommun" och folkhälsoprojektet i "Ett gott liv för alla i Upplands Väsby kommun" (av Susanne Zetterquist, Elisabeth Jansson, Ove Karlsson Westman, Per Tillgren) 2009-11-30
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010 (av Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf.) 2010-05-21
Stigmatiseras människor med fetma i hälso- och sjukvården? (2010:28) (av Lena M Hansson, Gerd Ahlström, Finn Rasmussen.) 2010-12-21
Behovet av lokal samverkan kring individer med sammansatta sociala och medicinska besvär (av Bo Burström, Anja Schultz, Malin Ahrne, Sara Fritzell,Robert Irestig och Anneli Marttila) 2011-01-12
Kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor (av Maria Pihlblad) 2011-01-14
Skapa en hälsofrämjande arbetsplats och förebygg värk i rygg och nacke-skuldror (2010:19) (av Ola Leijon, Wim Grooten, Teresia Nyman, Ahmed Farah) 2010-12-21
Alkoholvanor bland besökare på Ungdoms- och Sesammottagningar i Stockholms län (av Kerstin Damström Thakker, Annelie Alexander, Lise-Lott Sahlberg och Marta Hansson Bocangel) 2010-12-14
De egna alkoholvanornas värde (av Kerstin Damström-Thakker, Björn Trolldal, Johan Svensson, Sveinbjörn Kristjansson) 2010-12-16
Utveckling av EQ-5D-Y (2010:22) (av Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar, Sun Sun, Margareta Eriksson, Magnus Svartengren.) 2010-12-20
Barns och ungdomars hälsa 2010 (av Bokedal Carin) 2011-01-25
Bästa listan 2011 – Best practice i folkhälsoarbete (av Viktoria Jonze, Hanna Wallin) 2011-01-27
Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län (av Christina Lindholm, Gunilla Björklund, Anna Ekmer, Karin Engström ) 2010-02-23
God vård i Stockholm 2010 (av Bogestam Nadja, Forsberg Birger, Bokedal Carin och Almgren Birgitta) 2011-01-25
Föreställningar om hälsa och ohälsa (2010:27) (av Pia Åsbring, Jacek Hochwälder) 2011-01-18
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) (av Maria Thafvelin och Mats Toftgård) 2011-01-19
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009 (av Mine Yazar, Anne-Sophie Merritt, Tom Bellander) 2011-01-21
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm (2010:12) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv, Jahangir Khan, Jonatan Lundgren) 2010-07-06
I väntan på Love (av Ainetdin Tuula, Greitz Birgitta , Jablonska Beata, Larsson Nils och Wallin Hanna) 2010-09-22
SOTIS – Samtal Om Tobak I Skolan 2010-09-22
Öppna jämförelser folkhälsa – Stockholms län 2010-06-30
Nyblivna pappors syn på information och stöd från BVC (2010:11) (av Annelie Alexander) 2010-05-20
Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa (av Lena kanström, Gianna Zamaro, Claes Sjöstedt, Geoff Green) 2010-06-08
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2011–2013 (av Bo Burström, Anders Walander, Inga Viberg, Daniel Bruce, Janne Agerholm, Antonio Ponce de Leon) 2010-06-10
Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län (av Therese Wirback, Gunilla Björklund, Simon Lind och Karin Engström) 2010-11-08
Information istället för piller mot smärta (av Anna Aro, Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) 2010-11-09