Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 467 dokument
Namn Datum
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Friska barn – Delrapport (av Andrea Friedl, Maria Wikland) 2009-12-22
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2007 (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2010-01-04
The Internet and Suicidality (2010:21) (av Tony Durkee) 2011-03-01
Barns och ungdomars hälsa 2010 (av Bokedal Carin) 2011-01-25
Bästa listan 2011 – Best practice i folkhälsoarbete (av Viktoria Jonze, Hanna Wallin) 2011-01-27
Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län (av Christina Lindholm, Gunilla Björklund, Anna Ekmer, Karin Engström ) 2010-02-23
God vård i Stockholm 2010 (av Bogestam Nadja, Forsberg Birger, Bokedal Carin och Almgren Birgitta) 2011-01-25
Föreställningar om hälsa och ohälsa (2010:27) (av Pia Åsbring, Jacek Hochwälder) 2011-01-18
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) (av Maria Thafvelin och Mats Toftgård) 2011-01-19
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009 (av Mine Yazar, Anne-Sophie Merritt, Tom Bellander) 2011-01-21
Hälsokommunikatörsutbildning 2010 (av Jenny Sydhoff, Tuula Ainetdin, Barbro Eriksson, Gunilla Wilsby) 2011-03-04
Sjukdomspanoramat i Stockholm – idag och i framtiden (2010:25) (av Karin Modig, Anders Ahlbom och Tomas Andersson) 2011-03-11
Vetenskaplig översiktsrapport Sluta-Röka-Linjen 2011-03-29
Självmord i Europa och världen (2010:31) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2011-02-04
Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2008 (2010:30) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-10
Självmord i Europa och världen (2009:21) (av Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman) 2010-01-04
Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2008 (2010:29) (av Guo-Xin Jiang, Birgitta Floderus, Danuta Wasserman) 2011-02-04
Kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor (av Maria Pihlblad) 2011-01-14
Österåkersprojektet - en deltagarstyrd intervention för goda matvanor och fysisk aktivitet i skolan. Delrapport 1 (av Filippa von Haartman, Anna-Karin Jälminger och Liselotte Schäfer Elinder) 2010-11-08
Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län (av Therese Wirback, Gunilla Björklund, Simon Lind och Karin Engström) 2010-11-08
Information istället för piller mot smärta (av Anna Aro, Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) 2010-11-09
Motiverande samtal: För vad? Av vem? (av Lena Nederfeldt och Sanna Fredin) 2010-10-18
SOTIS – Samtal Om Tobak I Skolan 2010-09-22
Motiverande samtal med ungdomar – Stöd vid rådgivning om levnadsvanor (av Liria Ortiz) 2010-09-22