Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa (av Ahlin Åkerman Britta, Ramberg Inga-Lill) 2008-08-26
Att mäta barns psykiska hälsa (av Dal Henrik, Greitz Birgitta, Larsson Jan-Olov, Lindberg Lene, Troncoso Munoz Claudio, Åberg Gunnar, Ängeslevä Jocelyn) 2008-09-15
Föräldrautbildning för unga gravida. Utvärdering av Xist-modellen 2008-09-23
Hälsokonsekvensbedömning – Beskrivning av ett utvecklingsarbete (av Backhans Mona, Brattström Hans, Greitz Birgitta, Liljegren Magnus, Meisaari-Polsa Tuija, Wallin Eva) 2008-09-09
Hälsosammare mat och rörelse på arbetet (av Hans Brunnberg, Maria Wikland, Birgitta Greitz) 2008-07-07
Äldre tonåringars hälsa och levnadsvanor relaterat till familjesammansättning och familjerelationer (av Ylva Olsson och Jacek Hochwälder) 2008-07-07
Kultur i vården och vården som kultur (av Olsson Ylva, Vikström Sara, Wallin Eva, Lindberg Lene) 2008-08-04
Lägesrapport – Vårdval Stockholm (av Rehnberg Clas, Janlöv Nils, Kahn Jahangir ) 2009-01-09
Studier om närområdets betydelse för barns skador i Stockholms län 2009-01-19
Högt blodtryck i ungdomen ger ökad risk för sjuk- eller aktivitetsersättning (av Malin Kark och Finn Rasmussen) 2009-01-21
Förskolegårdar i Bredäng – hur kan utemiljön stimulera till fysisk aktivitet? (av Wikland Maria) 2008-11-03
Regionalt nätverk för hälsofrämjande fysisk aktivitet (av Maria Wikland, Mårten Åhström) 2008-10-10
Att förebygga och minska sjukfrånvaro hos kvinnor genom samtalsstöd i grupp (av Gun Johansson, Marianne Parmsund) 2008-10-02
Aktiverande TV-spel i gruppbostaden (av Bergström Helena) 2008-10-27
Formativ utvärdering av ett samtalsunderlag om mat och rörelse på BVC i resursfattiga områden (av Maria Thafvelin) 2008-06-26
Hälsa och framtid - delstudie 2 (av Gunnel Ahlberg, Peter Bergman, Lena Ekenvall, Marianne Parmsund, Ulrich Stoetzer, Måns Waldenström, Magnus Svartengren.) 2008-03-05
Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av flodvågsoffer (2008:1) (av Susanna Melkas, Katharina Svartengren, Ewa Nordqvist, Bodil Carlstedt-Duke, Magnus Svartengren) 2008-04-22
Utvärdering av korttidspsykoterapier för patienter med miljörelaterade besvär (2007:3) (av Pirjo Savlin och Birgitta Lindelöf) 2008-03-27
A cost-effectiveness model on avoided hip fractures – Technical report (av Johansson Pia) 2008-02-20
Barn, mat och rörelse – ur en skolsköterskas perspektiv (av Etzell Camilla) 2008-01-29
Arbete med mat och rörelse inom mödrahälsovården i resursfattiga områden (av Helena Bergström) 2008-03-10
Samtalet om mat och rörelse på BVC i resursfattiga områden (av Maria Thafvelin) 2008-03-10
Baggensuddens behandlingshem (av Madeleine Jeanneau) 2008-05-30
Hälsa och framtid - sammanfattning 2008-06-13
Hälsa och framtid - delstudie 3 (av Inga-Lill Pettersson, Lena Ekenvall, Gun Nise, Magnus Svartengren.) 2008-06-13