Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 471 dokument
Namn Datum
Övervikt och ökad risk för sjukersättning (av Malin Kark, Kristian Neovius, Finn Rasmussen) 2013-10-28
Övervikt och fetma i Stockholms län och Sverige (av Rasmussen Finn, Kark Malin, Tholin Sanna) 2006-01-17
Övervikt och fetma hos tioåriga barn i Stockholms län (av Sundblom Elinor) 2006-10-18
Övervikt bland unga män i riket och Stockholms län (1997:2) (av Rasmussen Finn, Johansson Malin) 2006-01-04
Österåkersprojektet - en deltagarstyrd intervention för goda matvanor och fysisk aktivitet i skolan. Delrapport 1 (av Filippa von Haartman, Anna-Karin Jälminger och Liselotte Schäfer Elinder) 2010-11-08
Öppna jämförelser folkhälsa – Stockholms län 2010-06-30
Öppna jämförelser – Folkhälsa 2009-10-15
Öppenvårdsregistrering inom psykiatrin och epidemiologisk bevakning av psykiatrisk sjuklighet i Stockholms län. (2001:8) (av Lundberg Ingvar, Richard Maria, Wicks Susanne) 2005-12-16
Ökat inflytande genom empowerment (2002:4) (av Petterson Inga-Lill m.fl.) 2006-01-12
Är Ät S.M.A.R.T ett fungerande verktyg? (av Eliasson Linda) 2006-04-04
Äldreomsorgens personal - med fokus på 60 + (2002:8) (av Petterson Inga-Lill, Backman Lena) 2006-01-12
Äldre tonåringars hälsa och levnadsvanor relaterat till familjesammansättning och familjerelationer (av Ylva Olsson och Jacek Hochwälder) 2008-07-07
Yrkesmedicinska patientutredningar (2005:5) (av Carlstedt-Duke Bodil, Nordin Åsa, Alderling Magnus) 2006-01-12
Vägledande samspel från behov till förändring (av Sundelin Irene) 2009-06-05
Vårdens arbetshälsorapport 2005-12-16
Vården under 90-talet, del II (2000:5) (av Petterson Inga-Lill (red)) 2005-12-16
Vården under 90-talet, del I (2000:4) (av Petterson Inga-Lill (red)) 2005-12-16
Vård på lika villkor: Sociala skillnader i vårdutnyttjande (2004:1) (av Walander Anders, Ålander Sara, Burström Bo) 2005-12-16
Vård på lika villkor (2001:1) (av Burström, Bo; Nicol Foree, Lana) 2005-12-16
Vilken arbetsmiljö rehabiliteras patienten till? (2001:10) 2005-12-16
Vilka kontaktar Alkohollinjen för att få stöd för förändring av sina alkoholvanor och hur uppfattar de bemötandet? Resultat från baslinjeintervjuer. 2012:3 (av Nelleke Heinemans, Kerstin Damström Thakker) 2012-11-29
Vilka konsekvenser har psykisk ohälsa för unga människor i ett treårsperspektiv? (av Forsell Yvonne) 2007-01-31
Vilka grupper söker vård inom psykiatrin? (av Dalman Christina och Wicks Susanne) 2006-10-26
Vilka börjar röka dagligen och vilka slutar? (2005_4) (av Hansson Jenny, Hallqvist Johan) 2006-03-07
Viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa (av Ahlin Åkerman Britta, Ramberg Inga-Lill) 2008-08-26