Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Hittade 251 dokument
Namn Datum
Tobaksfria veckan 2009 2009-11-18
Utvärdering av DISA-metoden. Elin Sandbergs PPP DISA nätverksträff 13 nov 2009-11-16
Environmental Health Report for the County of Stockholm 2009 2009-10-27
DISA-metoden, informationsblad till målsman 2009-11-20
Stress i arbetet (av Marianne Parmsund, Minna Svensson, Kerstin Tegbrant, Carl Åborg) 2009-12-15
ABC om ANT på drugsmart.com 2009-12-15
Samtalsunderlaget Bra mat- och rörelsevanor 2009-12-02
Forskningsnytt om tobak 2009-10-17
Matguiden för kvinnor 19–60 år 2009-06-10
Matguiden för män 19–60 år 2009-05-20
DISA-gruppledarutbildare 2009-04-27
Hand-och armvibrationer (av Annika Carlsson, Bodil Carlstedt-Duke, Corina Covaciu, Katarina Kjellberg, Anders Lundin) 2009-06-11
Hur frågar vi barn om deras hälsa och livsstil? 2010-11-03
Presentationsmaterial om Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 2009-09-08
Matguiden för gravida kvinnor 2009-07-03
Dopingjouren 2010-01-07
Hälsoinformation till utsatta grupper bland utrikes födda (av Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) 2010-10-21
Nätverk för folkhälsofrågor 2010-11-19
Folkhälsoarbetet i Stockholms län 2010-11-19
Friska barn – Informationsblad 2010-12-06
Skolhälsonyckeln 2011-02-01
Information om tobak för dig som arbetar inom skolan 2011-01-17
Friska barn – Arbetsmanual (av Andrea Friedl och Maria Wikland) 2010-12-06
Planera din utvärdering – ett mallstöd (av Hanna Svensson-Wallin och Sofia Kvist Lindholm) 2010-08-30
Att förebygga självmord - ett stödmaterial för primärvården 2010-02-23

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Populärt denna månad