Publikationer

Sökresultat

Hittade 199 dokument
Namn Typ Datum
Ekonomisering av kvalitet och arbetsförhållanden inom vård, skola och omsorg (2007:5) (av Ingela Målqvist) Rapport 2007-09-14
Utveckling av utredningsmetoder vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa (2007:06) (av Per Wiklund, Anna Nyberg, Ewa Harris) Rapport 2007-09-17
Vad hände sedan? (2007:4) (av Åkerman Tillegård Helena, Carlstedt-Duke Bodil, Mulder Marie) Rapport 2007-09-13
Arbetshygieniska mätningar Informationsmaterial 2012-03-02
Världsrekord i lungtest! Informationsmaterial 2007-09-19
Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (2007:7) (av Fredrika Rappe) Rapport 2007-10-02
Hälsa och framtid - delstudie 1 (av Gun Nise, Lena Ekenvall, Jerker Alberyd, Magnus Svartengren) Rapport 2007-05-10
Kvinnor friskare i mansdominerade branscher Pressmeddelande 2007-05-10
Buller i skolmatsalar - folder Informationsmaterial 2007-04-24
Rutiner för rehabilitering ger friskare personal Pressmeddelande 2007-06-18
Hälsa och framtid - delstudie 4 (av Eva Vingård, Måns Waldenström, Frida Bengtsson, Magnus Svartengren, Lena Ekenvall, Gunnel Ahlberg) Rapport 2007-06-18
Fem år senare (2007:01, 2007:02) (av Lena Backman) Rapport 2007-05-28
VISS – Vårdinformation i Storstockholm Projekt 2008-02-11
Bullernätverket i Stockholms län Projekt 2008-01-07
Fler känner sig stressade på jobbet Pressmeddelande 2007-12-11
Hälsa och framtid - delstudie 2 (av Gunnel Ahlberg, Peter Bergman, Lena Ekenvall, Marianne Parmsund, Ulrich Stoetzer, Måns Waldenström, Magnus Svartengren.) Rapport 2008-03-05
Stora hälsovinster med tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare Pressmeddelande 2008-03-05
Hållbar organisationsutveckling (av Ingela Målqvist, Lena Backman, Hans Brunnberg, Marianne Parmsund) Informationsmaterial 2008-02-21
Trivsel i skolmatsalen - folder (av Lena Backman) Informationsmaterial (Broschyr) 2007-11-07
Psykosocialt arbetsmiljöinstrument Informationsmaterial 2007-09-25
Ergonomiska mätningar Informationsmaterial 2007-09-25
Vårdprogram för stressrelaterad psykisk ohälsa Informationsmaterial 2007-11-30
Arbetshälsorapport 2007 Rapport 2007-12-11
MiiNA (PART i praktiken) Projekt 2010-06-18
Elever mår sämre i bullriga skolmatsalar Pressmeddelande 2007-04-26