Publikationer

Sökresultat

Hittade 159 dokument
Namn Typ Datum
Hälsoinformation till utsatta grupper bland utrikes födda (av Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) Informationsmaterial 2010-10-21
Planera din utvärdering – ett mallstöd (av Hanna Svensson-Wallin och Sofia Kvist Lindholm) Informationsmaterial 2010-08-30
Information istället för piller mot smärta (av Anna Aro, Barbro Eriksson, Gunnar Åberg) Rapport 2010-11-09
Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län (av Therese Wirback, Gunilla Björklund, Simon Lind och Karin Engström) Rapport 2010-11-08
Hälsa Stockholm – en studie om liv och hälsa i Stockholms län Projekt 2010-08-25
Behovsindex 2011, tabeller i urval Folkhälsostatistik 2010-06-10
Förslag till behovsindex för resursfördelning 2011–2013 (av Bo Burström, Anders Walander, Inga Viberg, Daniel Bruce, Janne Agerholm, Antonio Ponce de Leon) Rapport 2010-06-10
Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm (2010:12) (av Clas Rehnberg, Nils Janlöv, Jahangir Khan, Jonatan Lundgren) Rapport 2010-07-06
Öppna jämförelser folkhälsa – Stockholms län Rapport 2010-06-30
Utveckling av EQ-5D-Y (2010:22) (av Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar, Sun Sun, Margareta Eriksson, Magnus Svartengren.) Rapport 2010-12-20
Bästa listan 2011 – Best practice i folkhälsoarbete (av Viktoria Jonze, Hanna Wallin) Rapport 2011-01-27
God vård i Stockholm 2010 (av Bogestam Nadja, Forsberg Birger, Bokedal Carin och Almgren Birgitta) Rapport 2011-01-25
Hälsokommunikatörsutbildning 2010 (av Jenny Sydhoff, Tuula Ainetdin, Barbro Eriksson, Gunilla Wilsby) Rapport 2011-03-04
Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län (av Christina Lindholm, Gunilla Björklund, Anna Ekmer, Karin Engström ) Rapport 2010-02-23
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) (av Maria Thafvelin och Mats Toftgård) Rapport 2011-01-19
Behovet av lokal samverkan kring individer med sammansatta sociala och medicinska besvär (av Bo Burström, Anja Schultz, Malin Ahrne, Sara Fritzell,Robert Irestig och Anneli Marttila) Rapport 2011-01-12
Stigmatiseras människor med fetma i hälso- och sjukvården? (2010:28) (av Lena M Hansson, Gerd Ahlström, Finn Rasmussen.) Rapport 2010-12-21
Föreställningar om hälsa och ohälsa (2010:27) (av Pia Åsbring, Jacek Hochwälder) Rapport 2011-01-18
Kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor (av Maria Pihlblad) Rapport 2011-01-14
Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa (av Lena kanström, Gianna Zamaro, Claes Sjöstedt, Geoff Green) Rapport 2010-06-08
Hälsofrämjande arbete för asylsökande (av Linander Andrea) Rapport 2009-07-13
Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008 (av Rehnberg Clas, Janlöv Nils och Jahangir Khan) Rapport 2009-07-06
Processbeskrivning av Jämlikhet i hälsa (av Svensson Hanna) Rapport 2009-09-10
Because he's worth it - utvärdering av Järva mansmottagning (av Neves Ekman Gunilla) Rapport 2009-09-10
Stop HIV! 2009:1 (av Knöfel Magnusson Anna, Tikkanen Ronny) Rapport 2009-03-05