Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Datakällor om barns vikt och längd i skolan

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt. Data från hälsosamtal inom elevhälsan berörs också.

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Mellan 13 och 63 procent av patienterna har fått frågor om sina levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården.

An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014 har publicerat en artikel om Alkohollinjens första utvärdering.

Områdesskillnader i undvikbar slutenvård

Analyser visar att det finns påtagliga skillnader i undvikbar slutenvård mellan olika befolkningsgrupper i Stockholms län och beroende på var i länet man är bosatt. Resultaten talar för att primärvården i områden med lägre medianinkomst bör förstärkas.

Utbildningsdag: Rörelse i förskola eller annan pedagogisk verksamhet

Välkommen till vår utbildningsdag den 5 november.

Utbildning i Motiverande Samtal (MI) – Nivå 2 och 3

I september håller vi nästa utbildning i MI. Välkommen med din anmälan redan nu.

Österåkerprojektet

En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn.

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins årsrapport för 2013

Nu är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) första årsrapport klar.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Föräldratelefonlinje

för stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Rapport 2014:1

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Populärt denna månad