Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Påminnelse: Utbildningsdag om mat och rörelse i förskolan

Välkommen till utbildningsdag den 5 november 2014 om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. 

Presentation av Tobakspolicy i skolan

Den 12 september hölls ett frukostseminarium om Tobakspolicy i skolan. Se Rosaria Galantis presentation från seminariet här.

Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- eller stadsdelsnivå.

Frukostseminarium 12 september

Tobakspolicy i skolan - behövs det när befintliga lagar är så tydliga? Hur effektivt kan en tobakspolicy förhindra ungdomars tobaksbruk?

Tobakspolicy i skolan

Rapporten handlar om hur man i skolan kan arbeta för att förebygga tobaksbuk hos unga och vad en policy mot tobak kan innebära.

Datakällor om barns vikt och längd i skolan

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt. Data från hälsosamtal inom elevhälsan berörs också.

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Mellan 13 och 63 procent av patienterna har fått frågor om sina levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården.

An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014 har publicerat en artikel om Alkohollinjens första utvärdering.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Föräldratelefonlinje

för stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Rapport 2014:1

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Populärt denna månad