Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Förekomsten av diabetes har ökat i Stockholms län

Förekomsten av diabetes har ökat i Stockholms län trots förbättringar inom andra folkhälsoområden. Mekanismen bakom denna utveckling tycks i första hand vara den kraftiga ökningen av övervikt och fetma.

Barnkonventionen 25 år

I år fyller Barnkonventionen 25 år. Detta firas bland annat på Södersjukhuset och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset den 20 november.

26/11 Seminarium om implementering

Välkommen till seminariet "Lärande i arbetsgrupper och organisationer en förutsättning för implementering". Seminariet tar upp vad forskningen säger om ämnet ”transfer of training”, alltså hur personer som har gått utbildning/fortbildning överför kunskapen på sin arbetsplats i faktisk handling.

Hälsa Stockholm 2014 når 120 000 stockholmare

Hälsoenkäten

De kommande veckorna kommer drygt 120 000 stockholmare i åldern 16 år och uppåt få en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014. Hälsa Stockholm 2014 är en stor undersökning som genomförs vart fjärde år av Stockholms läns landsting.

26/11 Nätverk för hälsosamt åldrande - om att åldras i främmande land

Nätverket för hälsosamt åldrande bjuder in till näverksträff den 26 november. Temat för träffen är att åldras i ett främmande land.

IRIS-studien: hälsosam viktnedgång för överviktiga kvinnor efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien vill undersöka om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten.

Faktablad om följsamheten till fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har visats vara en effektiv behandling för mild och måttlig depression med positiva effekter på såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Faktabladet tar upp hur personer med mild till måttlig depression svarar på behandling med Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Ny kommunfunktion för ännu bättre skolmåltider

SkolmatSverige lanserar en ny, efterfrågad funktion med syfte att hjälpa kostchefer i kommunerna att följa upp och utveckla skolmåltidsverksamheten.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Föräldratelefonlinje

för stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Rapport 2014:1

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Populärt denna månad