Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Ny webbplats för BUP

På www.bup.se finns information om den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i länet. Här kan också unga ställa frågor anonymt kring psykiska problem och bekymmer.

 

13/5 Nätverk för hälsosamt åldrande

Stiftelsen Äldrecentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inbjuder dig som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län till tematräff för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

Unga vuxna med psykisk ohälsa - Var söker de hjälp?


En ny rapport visar bland annat att unga med självrapporterad psykisk ohälsa är underrepresenterade på vårdcentraler och de får psykofarmaka i betydligt lägre grad jämfört med äldre.

Elevhälsans arbete med FaR® till barn och ungdomar


En ny kartläggning visar hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept FaR®.

Utbildning: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjareDen 10 september startar en ny utbildning som ger praktiska kunskaper i att behandla den som vill sluta röka eller snusa.

Föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor


Föräldrar har stora möjligheter att främja goda levnadsvanor hos sina barn, men kan behöva stöd i detta. En ny rapport beskriver behovet och det vetenskapliga belägget avseende en telefonlinje för stöd till föräldrar kring barns mat- och rörelsevanor.

Hur kan vi förebygga mobbing?

Föräldrautbildning, ökad tillsyn av skolgårdar och disciplinära åtgärder har visat sig vara de mest effektiva komponenterna av antimobbningsprogram.

Sociala skillnader vad gäller delaktighet i arbetslivet till följd av sjukdomar i rörelseorganen

Studier har visat på betydande sociala skillnader när det gäller att finnas kvar på arbetsmarknaden fem år efter vård på sjukhus för sjukdom i rörelseorganen.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Nyhetsbrev

Här hittar du alla nyhetsbrev du kan ta del av via Folkhälsoguiden.

Populärt denna månad