Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Uppföljning av handlingsprogram övervikt och fetma

Många barn och vuxna med övervikt har nåtts av insatser och i en del fall har tydliga förbättringar kunnat påvisas för patienterna. Det visar uppföljningen av handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 i Stockholms läns landsting som nu redovisas i en slutrapport.

Att stärka barns rättigheter som närstående

Denna arbetsrapport beskriver hur arbete med barn som är närstående har bedrivits inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet i Stockholm län mellan åren 2012 till 2014.

Studiedag om tobak

Välkommen till studiedag om tobak den 27 november 2014. Nytt för i år är att du, som arbetar med tobaksavvänjning, erbjuds handledning i grupp på ett av dina patientfall.

Välkommen till frukostseminarium 10 oktober

Hur kan skolan tillsammans med föräldrar främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos barn? Vilka utmaningar finns i områden med låg socioekonomi? Välkommen till frukostseminarium 10 oktober kl 8.

Rapport om alkoholutvecklingen i Stockholms län

Rapporten beskriver utvecklingen av alkohol­konsumtionen i länet från år 2004 fram till år 2012. Trots oförändrad tillgänglighet och minskad konsumtion sedan 2004, visar rapporten att de negativa effekterna av alkoholbruket ökat, framför allt ses en ökning av den alkoholrelaterade slutenvården.

Påminnelse: Utbildningsdag om mat och rörelse i förskolan

Välkommen till utbildningsdag den 5 november 2014 om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. 

Presentation av Tobakspolicy i skolan

Den 12 september hölls ett frukostseminarium om Tobakspolicy i skolan. Se Rosaria Galantis presentation från seminariet här.

Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- eller stadsdelsnivå.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Föräldratelefonlinje

för stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Rapport 2014:1

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Populärt denna månad