Kort fakta om implementering och utvärdering

Korta fakta om implementering och Kort fakta om utvärdering av implementering är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier. 

Kunskap om implementering har mycket stor betydelse för om förändringsarbeten blir framgångsrika.

Det finns faktorer som har särskild betydelse för en effektiv implementering och som man bör ta hänsyn till när man planerar en implementering för att öka möjligheten till att den lyckas.Likaså finns det särskilda utfall man bör ta hänsyn till när man vill utvärdera ett implementeringsarbete. Man behöver då skilja på effekten av en metod och effekten av själva implementeringen.

Dess två introduktioner ger dig dels grundläggande information om  området samt ger tips på litteratur om du är intresserad av att läsa mer.

Kontaktperson: Annika Bäck