Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall såväl i Sverige som globalt. Under 2013 uppskattas hjärtinfarkt ha orsakat 25 procent av dödsfallen i Sverige och 15 procent globalt.

Hjärtinfarkt står för tio procent av den samlade sjukdomsbördan (Disability Adjusted Life Years - DALYs) i Sverige år 2013 och 6,1 procent i världen främst genom att orsaka förtida dödlighet.

Hjärtinfarkt definieras som celldöd  i hjärtmuskelvävnad på grund av långvarig syrebrist.

Orsaker

Av de faktorer som går att förebygga är de tydligaste rökning, diabetes typ 2, förhöjda blodfetter, högt blodtryck och psykosociala faktorer. Var för sig ökar dessa faktorer risken för hjärtinfarkt till omkring det dubbla. I övrigt är kunskapsläget mer skakigt.

I vissa fall är dock exponeringarna så vanliga att även svaga samband kan – om de är verkliga orsakssamband – ha betydelse för folkhälsan. Detta gäller för låg socioekonomisk position, fetma samt lågt frukt- och grönsaksintag. Detsamma gäller för brist på fysisk aktivitet.