Stroke

Stroke är en av våra största folksjukdomar och ligger bakom 4,1 procent av den samlade sjukdomsbördan (Disability Adjusted Life Years - DALYs) i Sverige år 2013 och 4,6 procent i världen.

Stroke är ett samlingsnamn för symtom som uppstår till följd av syrebrist vid en blodpropp (hjärninfarkt, ischemisk stroke) eller en blödning i någon del av hjärnan (hemorragisk stroke). Ungefär 80 procent av strokefallen i höginkomstländer beror på blodproppar. 

Orsaker

Det finns mycket gott vetenskapligt stöd för att högt blodtryck ökar risken för stroke. För övrigt är kunskapsläget mer oklart. 

I vissa fall är dock exponeringarna så vanliga att även svaga samband kan - om de är verkliga orsakssamband - ha betydelse för folkhälsan. Detta gäller till exempel för socioekonomiska faktorer, övervikt, saltkonsumtion och rökning.