Folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga, till exempel för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

För att besvara frågorna behövs ny kunskap. Därför görs undersökningen Hälsa Stockholm (tidigare kallad Folkhälsa Stockholm), där Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Region Stockholm,  kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län under en längre tid. Undersökningen är också en bas för forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.

Hälsa Stockholm startade 2002 och totalt ingår cirka 90 000 personer i studien.

Folkhälsorapport 

En folkhälsorapport för Stockholms län ges ut var fjärde år. Rapporten bygger bland annat på undersökningen Hälsa Stockholm och beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län samt ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser.

Senast ändrad 2023-04-03

Publicerad: 2018-06-13