Implementering och utvärdering

För att kunna få en effektiv hälso- och sjukvård måste den senaste forskningen och nya policyer, riktlinjer och vårdprogram kunna implementeras på ett bra och säkert sätt.

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Källa: Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

Ny kunskap om implementering, grundad på forskning, möjliggör att hälso- och sjukvård och övrig offentlig sektor kan utvecklas med nya metoder och arbetssätt. 

Utvärdering handlar om att förstå vilka effekter en insats har, hur den har tagits emot av målgruppen och hur den används i praktiken, samt vilka omgivningsfaktorer påverkar processen. 

Läs mer: 

Implementering och utvärdering inom Region Stockholm

Är du nyfiken på implementering och utvärdering inom Region Stockholm?

Kontakta Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin: implementering.slso@sll.se, eller besök webbsidan ces.sll.se

Senast ändrad 2019-03-29

Publicerad: 2017-07-10