Kort fakta om implementering och utvärdering

"Kort fakta om implementering" och "Kort fakta om utvärdering av implementering" är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier.

Kunskap ger framgång

Kunskap om implementering har mycket stor betydelse för att förändringsarbeten ska bli framgångsrika.

Det finns faktorer som har särskild betydelse för en effektiv implementering och som man bör ta hänsyn till när man planerar en implementering för att öka möjligheten till att den lyckas. Likaså finns det särskilda utfall man bör ta hänsyn till när man vill utvärdera ett implementeringsarbete. Man behöver därför skilja på effekten av en metod och effekten av själva implementeringen.

Kort fakta om implementering

I "Kort fakta om implementering" och "Kort fakta om utvärderng av implementering" har vi samlat grundläggande information och tips på litteratur om du är intresserad av att läsa mer om ämnet.

Kontaktperson: Annika Bäck